Podsumowanie roku Grupy DSV

9 stycznia 2014, 15:50

Prezesi czterech spółek, wchodzących w skład Polskiej Grupy DSV podsumowują 2014 rok – każdy z własnego punktu widzenia.

Piotr W. Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road

I jak tu wierzyć w przesądy? Miniony rok pomimo, iż zawierał „13-kę” powszechnie uważaną za pechową, a PKB pełzał do góry w tempie ślimaka, był dla DSV Road dobrym rokiem. Wprawdzie nie wszystkie plany udało się zrealizować, ale cieszę się z tego, co razem osiągnęliśmy. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby w roku 2014 koniunktura gospodarcza uległa znaczącej poprawie. Optymistyczne nastroje dominują w branżach takich jak IT, reklama, marketing, finanse.

Raporty GUS za rok 2013 potwierdzają 2-3 proc. spadek cen w transporcie. W roku 2014 powinniśmy się jednak przygotować na wzrosty. Dalszy wzrost elastyczności i skuteczności operatorów logistycznych nie odbywa się jednak za darmo. Moim życzeniem w nowym roku jest, aby w 2014 na rynku TSL powstały bardziej zrównoważone relacje pomiędzy kosztami produkcji, a cenami i jakością usług logistycznych, tak aby nie tylko gospodarka, ale też przedsiębiorstwa TSL miały się ”A bit better every day”.

Arkadiusz Mirek, Prezes Zarządu DSV Air & Sea

Rok 2013 zakończyliśmy przede wszystkim naładowani pozytywną energią. Wdrożyliśmy wiele zmian, które przyniosły oczekiwane przez nas rezultaty. Był to pierwszy pełny rok funkcjonowania dywizji Air & Sea w oparciu o nowy system operacyjny do obsługi spedycyjnej. Dzięki niemu udało nam się dokonać optymalizacji procesów obsług operacyjnej oraz zautomatyzować obieg dokumentów. Poza oczywistymi korzyściami, w postaci jeszcze sprawniejszej obsługi naszych klientów, zrealizowaliśmy przy okazji dodatkowo cele proekologiczne, związane z ograniczeniem zużycia papieru.

Kolejną dobrą wiadomością podsumowującą 2013 rok jest z pewnością dynamiczny wzrost ilości dokonywanych przez nas odpraw celnych w stosunku do poprzedniego roku. Poziom jakości wykonywanej przez nas pracy jest szczególnie istotny w kontekście utrzymywania wysokich standardów AEO, gdzie odnotowaliśmy znaczący spadek udziału procentowego rewizji celnych w stosunku do i tak całkiem zadowalającego ubiegłego roku.

Maciej Walenda, Prezes Zarządu DSV Solutions

Dla DSV Solutions 2013 był z całą pewnością rokiem pełnym zmian. W naszej lokalizacji w Kampinosie rozpoczęliśmy inwestycję w budowę nowego obszaru dedykowanego dla produktów farmaceutycznych oraz dwóch hurtowni farmaceutycznych. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone modyfikacje nie tylko pozwolą na rozwój naszej działalności, ale także przyczynią się do optymalizacji procesów dla aktualnych klientów.

Z perspektywy rynków globalnych, Polska w 2013 nadal zajmuje czołową pozycję wśród potencjalnych miejsc do lokowania obsługi logistycznej. W ostatnim czasie miałem okazję konsultować ten temat z wieloma szefami spółek DSV na świecie i nawet do tak odległych regionów jak Hong Kong, czy USA docierają informację o stabilnej sytuacji ekonomicznej Polski i dużym potencjale związanym z jakością obsługi. Co ciekawe, polski rynek usług logistycznych, pod względem jakości, zaczął wyprzedzać kraje Europy Zachodniej. Wymagania nakładane na operatorów logistycznych są często wyższe, niż dla podobnych projektów na innych rynkach. Świadczy to o bardzo wysokich kompetencjach krajowych ekspertów z zakresu logistyki i ciągłym doskonaleniu procesów.

Thomas Jansson, Prezes Zarządu DSV International Shared Services

DSV International Shared Services (DSV ISS) właśnie zakończył swój pierwszy pełny rok działalności. Nasza spółka świadczy usługi głównie dla innych oddziałów DSV w Europie, ale niektóre z nich, jak na przykład całodobowy IT Service Desk, spełniają także funkcje globalne. Poza działaniami z zakresu IT, centrum naszych działań pozostają usługi księgowe oraz wsparcie wybranych procesów biznesowych, jak na przykład obsługa reklamacji.

Miniony rok był z całą pewnością czasem ogromnych wyzwań, związanych choćby z tak podstawowymi kwestiami, jak różnice językowe, czy kulturowe, z którymi na co dzień spotykamy się w naszej pracy. Nie stanęło to jednak na przeszkodzie w realizacji naszych korporacyjnych celów strategicznych. Działalność DSV ISS ma za zadanie bowiem nie tylko redukcję i optymalizację kosztów, poprzez scentralizowanie wspomnianych usług, ale także wykorzystanie, idącego w ślad za tym procesem, efektu skali.

Równie istotne jak względy kosztowe są dla nas kwestie wysokiej jakości i krótkiego czasu reakcji. Razem z centralizacją procesów, osiągnięcie tego efektu w skali globalnej stało się dużo prostsze. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu doświadczeń, które zdobywaliśmy przez ostatni rok, jesteśmy dużo lepiej przystosowani do wdrażania na bieżąco wszelkich niezbędnych zmian, koniecznych do stałej optymalizacji naszej pracy. Na koniec 2013 roku DSV ISS zatrudniało 110 pracowników. Plany na 2014 zakładają podwojenie tej liczby.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!