Drabpol ułatwia zarządzanie czasem pracy kierowców

12 maja 2014, 15:44

Firma Drabpol uruchomiła usługę „4safe”, czyli pobieranie, raportowanie i archiwizację danych dla klientów. Pozwala ona na pełne przekazanie obowiązków związanych z czasem pracy i pobieraniem danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców.

Wariant podstawowy

W wariancie podstawowym obowiązek terminowego pobierania danych, zarówno z tachografów cyfrowych, jak i kart kierowców pozostaje po stronie firmy transportowej. Po właściwym pobraniu plików źródłowych wysyłane są one do firmy Drabpol i od tego momentu odpowiedzialność za właściwą ich archiwizację i analizę spoczywa w jej. Dodatkowo ze strony Drabpolu wysyłany jest SMS z przypomnieniem o pobraniu danych pod wskazany przez klienta numer telefonu. Drabpol archiwizuje pliki na bezpiecznych serwerach, dzięki czemu są one stale gotowe do wysłania na każde wezwanie ich właściciela.

Kolejnym krokiem jest analiza plików, zarówno pod kątem czasu pracy, jak i ewentualnych naruszeń. Analiza dotyczy zarówno prawidłowego zapisu plików, ale również szerokiego wykorzystania danych w nim zapisanych. Dzięki temu klient otrzymuje raz w miesiącu zbiorczą informację dotyczącą czasu pracy swoich kierowców, zestawienie naruszeń i podejrzeń manipulacji, aktywności kierowców i pojazdów oraz raporty i dokumenty przygotowane na potrzeby Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo, usługa 4safe zapewnia rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych oraz diet.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń, czy też pojawienia się miejsc, gdzie wprowadzenie korekt może zwiększyć efektywność floty klient otrzymuje rzetelną opinię eksperta. Ekspertem na potrzeby „4safe” jest kierownik Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów w firmie Drabpol, Andrzej Duś, posiadający ponad 1500 wygranych spraw sądowych i administracyjnych (100%) w zakresie związanym z analizą zapisów z tachografów.

Wariant rozszerzony

Moduł rozszerzony „4safe” zawiera wszystkie funkcje wariantu podstawowego, ale rozbudowany jest o istotny element, będący rozwiązaniem największego problemu firm transportowych tj. pobieranie danych z tachografów oraz z kart kierowców. W tym wariancie wykorzystywany jest system DLD Dalekiego lub Krótkiego Zasięgu. Za pomocą systemu DLD można zdalnie pobierać dane z pamięci masowej tachografów cyfrowych , jak i karty kierowcy. Jest on dzierżawiony klientom, a po upływie 24. miesięcy będzie możliwość jego wykupienia.

Obsługa tachografów w firmie transportowej w module rozszerzonych „4safe” w pełni przechodzi w ręce firmy Drabpol i jest przez nią nadzorowany – począwszy od obowiązku pobrania danych poprzez ich archiwizację, a na analizie i raportowaniu kończąc.

Więcej informacji o nowej usłudze na www.drabpol4safe.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!