Organizacja Pracodawców Motoryzacyjnych – MOVEO

15 września 2014, 12:34

W czasie 14. Targów Inter Cars SA, spotkali się założyciele Organizacji Pracodawców Motoryzacyjnych MOVEO. Projekt ma służyć poprawie bezpieczeństwa branży motoryzacyjnej w dwóch aspektach, bezpieczeństwa na drodze i bezpieczeństwa ekonomicznego firm.

Czym jest MOVEO?

Inter Cars SA chce, by do organizacji przystąpiło jak najwięcej przedstawicieli, w szczególności warsztatów. Celem Moveo jest zmniejszenie wypadkowości na drogach poprzez edukację kierowców. Chodzi o uświadomienie konieczności dbania o stan techniczny pojazdów oraz ich poprawną eksploatację. Organizacja będzie starała się też poprawić jej zdaniem przestarzałe przepisy dotyczące stacji kontroli pojazdów oraz wprowadzania procedur w serwisach. Mają one poprawić jakość świadczonych usług i obniżyć koszty, m.in. poprawiając i monitorując naprawy w celu obniżenia ich kosztów. Można to osiągnąć chociażby poprzez wprowadzenie specjalistycznych systemów informatycznych przeznaczonych dla warsztatu.

Moveo nie będzie obojętne także na sytuację firm z branży motoryzacyjnej. Organizacja chce walczyć z wypaczeniami prawnymi, zbyt wygórowanymi przepisami w stosunku do warsztatów, np. tymi związanymi z ochroną środowiska, przepisami dotyczącymi SKP, lub z likwidacją szkód wypadkowych.

–  „Nie zależy nam na kolejnym stowarzyszeniu, które będzie tylko trwać.  My mamy cel biznesowy: poprawę środowiska prawnego, w którym pracujemy i ochronę naszych klientów przed nieuczciwymi praktykami na rynku motoryzacyjnym." – mówi Jerzy Maliński z komitetu założycielskiego.

Główne cele MOVEO

MOVEO jest zainteresowane przede wszystkim reformą funkcjonowania SKP. Ta kwestia ważna jest dla całego rynku, zarówno osobowego jak i ciężarowego. Od 2004 roku nie ma poważniejszych regulacji w działaniu SKP, szczególnie zapóźnione jest rozporządzenie zmieniające ceny za badania techniczne i sam cennik regulujący badania. Brak zmian tego rozporządzenia od 10 lat doprowadził do ogromnej ilości patologii podczas badań technicznych, które powodują zanik misji dbania o bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Druga sprawa to uściślenie przepisów likwidacji szkód. Tym aspektem powinni być zainteresowani właściciele serwisów osobowych zajmujących się naprawami powypadkowymi. Dzisiejsza praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych, według opinii założycieli MOVEO bije w interesy kierowców poprzez takie działania jak zmuszanie do likwidacji szkody całkowitej wystawianie uszkodzonego pojazdu na rynek i handlowanie cudzą własnością przez firmy ubezpieczeniowe bez wiedzy i zgody właścicieli.

Następna sprawa to optymalizacja przepisów dofinasowań dla przedsiębiorców. MOVEO zauważa projekty wsparcia rynku, takie jak tworzenie nowych miejsc pracy, których konstrukcja powoduje zmarnowanie środków i osiąganie bardzo krótko terminowych celów, bardzo szkodzących branży w dłuższej perspektywie. Wsparcie jest potrzebne ale zasady jego udzielania powinny zostać zweryfikowane.

Ostatnia kwestia to szkolenie zawodowe obejmujących zarówno rynek samochodów osobowych i ciężarowych. Praktyki zawodowe w naszej branży to obszar ciągle mało wydajny. Rynek odczuwa brak profesjonalnie przygotowanych młodych, którzy mogliby zacząć pracować w zawodach motoryzacyjnych. MOVEO chce włączyć się do procesu kształcenia młodych kadr.

Wszyscy zainteresowani przyłączeniem się do OPM Moveo, mogą kontaktować się bezpośrednio z organizacją:
Tel. 733 777 705
e-mail: opm@onet.eu

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!