Raport Goodyeara o przyszłości branży transportowej

20 października 2014, 15:37

Podczas sympozjum branży transportowej w Brukseli Goodyear zaprezentował “Białą Księgę” pt. “Mobilność Przyszłości: Inteligentne Floty i Przyszłość Branży Transportowej”. Najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu jest to, że organy regulacyjne mogłyby odgrywać większą rolę w kształtowaniu przyszłości branży transportu drogowego.

Menedżerowie flot, którzy wzięli badania przeprowadzonego przez Goodyeara, są zdania, że organy regulacyjne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu przyszłości branży transportu drogowego. 53% menedżerów flot popiera wprowadzenie większych zachęt do tworzenia flot przyjaznych środowisku, a 60% popiera zmiany w przepisach, wspierające zakup efektywnych paliwowo opon. Jeden na dziesięciu (11%) menedżerów flot uważa, że regulacje są jednym z dwóch największych wyzwań dla branży transportu drogowego jako całości. Niemal trzy czwarte (74%) menedżerów flot uważa, że obniżenie podatków na paliwo miałoby pozytywny wpływ na branżę transportu drogowego, a 72% wspiera inwestycje w sieć drogową.

Inne wnioski z ‘Białej Księgi’ „Mobilność Przyszłości: Inteligentne Floty i Przyszłość Branży Transportowej”, to:

 • Czterech na dziesięciu (40%) menedżerów flot nadal podaje jako najistotniejszy problem rosnące koszty paliwa;
 • Aby radzić sobie z rosnącymi kosztami paliwa, niemal wszyscy (92%) menedżerowie flot monitorują zużycie paliwa przez ich pojazdy flotowe;
 • Dwie trzecie (66%) menedżerów flot, którzy wykorzystują urządzenia telematyczne, przekazuje istotne informacje kierowcom, by ograniczać zużycie paliwa;
 • Zatrudnianie i długofalowa praca wykwalifikowanych kierowców jest również ważnym przedmiotem troski menedżerów flot – jedna czwarta (25%) uznaje to za najważniejsze lub drugie w hierarchii ważności zagadnienie.
   

– „Nasze badanie pokazuje, że branża transportu drogowego jest skłonna podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyniki wyraźnie wskazują, że floty już inwestują w technologie, które zmniejszają zużycie paliwa i potrzebują w tym celu dalszego wsparcia ze strony europejskich i krajowych organów regulacyjnych. Biała Księga zaleca działania, poprzez które instytucje mogą pomóc branży transportowej kształtować zrównoważoną przyszłość” – powiedział Michel Rzonzef, wiceprezes pionu opon ciężarowych i przemysłowych Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Goodyear przedstawił ‘Białą Księgę’ podczas drugiego sympozjum branży transportowej w Brukseli, którego tematem była przyszłość transportu drogowego.
W ramach sympozjum omawiano rozwiązania dla zrównoważenia branży transportowej zarówno poprzez regulacje, jak i rozwiązania techniczne.

Zalecenia dla europejskich ustawodawców:

 • Wsparcie dla efektywnych paliwowo flot;
 • Promowanie europejskiego systemu etykietowania opon;
 • Obowiązkowe systemy monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) do nowych pojazdów przemysłowych dla zwiększenia efektywności paliwowej;
 • Jasny kierunek zmian przepisów określających ciężar i wymiary pojazdów ciężarowych;
 • Dalsze wytyczne w zakresie tematu transgranicznego użytkowania większych pojazdów;
 • Większe wsparcie, umożliwiające maksymalne wykorzystanie nowych technologii telematycznych, w tym ujednolicone standardy dla telematyki; 
 • Dodatkowe wsparcie organów regulacyjnych dla sektora flot drogowych w zakresie przyciągania i długofalowej pracy wykwalifikowanych kierowców
   

W sympozjum na temat przyszłości branży transportowej oraz ‘Białej Księgi’ wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, branży i środowiska naukowego, w tym João Aguiar Machado, dyrektor generalny ds. mobilności i transportu w Komisji Europejskiej.

Sympozjum Mobilność Przyszłości, zorganizowane przez Goodyear, było drugim tego rodzaju spotkaniem, podczas którego podkreślono stałe wsparcie firmy dla flot, branży i organów regulacyjnych, a także jej zaangażowanie w kluczowe dla branży transportowej kwestie.

Badanie przeprowadziła agencja ReputationInc na zlecenie Goodyeara. Miało ono na celu poznanie zagadnień istotnych dla menedżerów flot w Europie. Ankietę, obejmującą 24 pytania, rozesłano do menedżerów flot w dziewięciu krajach: Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Turcji i Wielkiej Brytanii. Łącznie od kwietnia do czerwca 2014 r. w internetowej ankiecie wzięło udział 576 menedżerów flot.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!