Grupa DSV podsumowuje rok

18 grudnia 2014, 16:03

Rok 2014 był dla Grupy DSV czasem nowych wyzwań i dynamicznego rozwoju. Czterech prezesów DSV podsumowało kluczowe wydarzeniaz w dywizjach Grupy.

Piotr W. Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road
To był kolejny rok wyzwań dla transportu drogowego. Naszej polskiej spółce DSV Road udało się utrzymać trend wzrostowy we wszystkich obszarach działalności biznesowej, a wartość akcji DSV na giełdzie w Kopenhadze poszybowała do rekordowego poziomu 190 DKK/szt.

Pomimo niezadowalającego poziomu ożywienia na europejskim rynku transportowym i nieustępującej, zażartej konkurencji osiągnęliśmy znaczący przyrost nowego biznesu. Zawdzięczamy to w głównej mierze konsekwentnie realizowanej strategii wzrostu opartej na dobrej kompilacji jakości usług z kosztami i cenami, elastyczności w podejściu do potrzeb klientów oraz wysokiej sprawności organizacyjnej.

W nadchodzącym roku będziemy nadal koncentrować się na optymalizacji procesów, zwiększaniu produktywności, jak również na wzmacnianiu naszej przewagi konkurencyjnej w takich obszarach jak sieć dystrybucji, lokalny empowerment i przedsiębiorczość, koncentracja na rentowności oraz na dalszych inwestycjach w zaangażowanie pracowników.

Naszym celem na rok 2015 jest dalsze utrzymanie znaczącego i zdrowego finansowo tempa rozwoju spółki poprzez dalsze podnoszenie jakości serwisu, umacnianie relacji biznesowych z klientami i Dostawcami, bazując na naszym unikalnym DSV DNA i w poszanowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Thomas Jansson, Prezes Zarządu DSV International Shared Services
DSV International Shared Services jest obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Nasz zespół nie tylko urósł w minionym roku ze 100 do 300 osób, ale także z nawiązką zrealizował wszystkie założenia strategiczne, przyjęte na 2014 r. Wśród nich należy zaznaczyć przede wszystkim przeniesienie dużej części procesów back-office ze wszystkich zachodnioeuropejskich oddziałów DSV do Warszawy.

Od listopada uruchomiliśmy też kolejną lokalizację, w której docelowo znajdzie zatrudnienie 250 nowych pracowników. Proces rozwoju naszego zespołu będzie postępował stopniowo i zakładam, że do końca 2015 r. osiągniemy liczbę 400 osób pracujących w ISS nad wspólnymi procesami całej Grupy DSV.

Nasze plany na nadchodzący rok obejmują także wyjście poza dotychczasową listę zadań, między innymi w zakresie wspólnych procesów finansowych oraz IT. Proces ten już został zapoczątkowany, dzięki zadaniom, które realizujemy dla skandynawskiej dywizji Air & Sea. Z czasem stanie się to jednym z głównych kierunków dalszego rozwoju DSV ISS.

Maciej Walenda, Prezes Zarządu DSV Solutions
Podsumowując mijający rok chciałbym przede wszystkim podziękować naszym klientom, pracownikom i partnerom biznesowym za wspólny wkład w rozwój działalności DSV Solutions w Polsce. Dzięki koncentracji na naszej nowej Misji i Strategii oraz ścisłej współpracy, w 2014 roku usprawniliśmy wszystkie składowe funkcjonującego biznesu, wprowadziliśmy nowe rozwiązania oraz pozyskaliśmy wielu klientów, których wdrożenia przebiegły zgonie z założeniami operacyjnymi.

Cel, który postawiliśmy sobie w Polsce na rok 2014 został w pełni zrealizowany, a zwieńczeniem naszej pracy jest zakontraktowane uruchomienie dwóch nowych lokalizacji w nadchodzącym roku oraz dalsze poszerzanie oferty. Do największych wyzwań mijającego roku z całą pewnością zaliczyłbym, poza wdrożeniami projektów, budowanie wizerunku DSV Solutions w Polsce. Zaczęliśmy jeszcze mocniej zaznaczać naszą obecność na polskim rynku logistycznym, oferując szeroki zakres usług logistyki kontraktowej i usług dodanych, często o bardzo wysokim stopniu skomplikowania.

Jestem przekonany, że 2015 rok to okres wzrostu makroekonomicznego, który przełoży się na dalszy rozwój wszystkich obszarów gospodarki. Z perspektywy logistyki, Polska aktualnie posiada jedną z najlepszych pozycji marketingowych. Jesteśmy już nie tylko rynkiem o niskich kosztach pracy, ale zaczynamy być postrzegani, jako eksperci oferujący bardzo wysokie standardy jakościowe, często wyprzedzające oczekiwania klientów planujących przekazać obsługę operatorom logistycznym.

Arkadiusz Mirek, Prezes Zarządu DSV Air & Sea
Rok 2014 był najlepszym w historii dywizji Air & Sea, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wzrost zysków dla całej organizacji sięgnął w tym czasie aż 50 proc. Oba nasze główne obszary działalności, czyli fracht morski i lotniczy rozwijały się dynamicznie, a dzięki wygraniu kilku wielkich przetargów globalnych, również w Polsce nie mogliśmy narzekać na brak pracy.

W zakresie transportu lotniczego naszym największym zainteresowaniem jest branża Aerospace, w której już odnosimy sukcesy i na której planujemy skupiać się również w 2015 r. W transporcie morskim zwiększyliśmy w zeszłym roku TEU aż o połowę, a naszym kluczowym zadaniem jest z jednej strony utrzymanie regularnych kontraktów, a z drugiej pozyskiwanie nowego biznesu. Jednak naszym największym sukcesem w kończącym się roku jest z pewnością dynamiczny rozwój obszaru Project Cargo, w którym systematycznie zwiększamy liczbę klientów i którego dynamika wzrostu osiągnęła niesłychany poziom 400 proc.

W 2015 r. będziemy nadal skupiać się na silnej ekspansji w Polsce we wszystkich technologicznych branżach wzrostowych. Będziemy też systematycznie zwiększali liczbę personelu w naszych siłach sprzedaży w Polsce, a nowe systemy operacyjne pozwolą nam dalej doskonalić efektywność obsługi operacyjnej, przy utrzymaniu bardzo wysokiego poziomu serwisu dla naszych klientów.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!