Transport w Polsce emituje coraz mniej CO2

26 stycznia 2015, 16:29

Transport jest odpowiedzialny za 23,7 proc. emisji dwutlenku węgla do atmosfery w Unii Europejskiej i stanowi drugie najważniejsze jego źródło. Głównym odpowiedzialnym za emisję w transporcie jest transport drogowy. Transport jest też głównym źródłem pozostałych zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu.

Polska jest siódmym krajem pod względem emisji dwutlenku węgla z transportu w Europie. W 2012 roku nasz kraj wyemitował prawie 321 mln ton CO2 do atmosfery. Co ciekawe w porównaniu z rokiem 2010, emisja ta spadła o prawie 9 milionów ton!

Transport w Europie opiera się w 94% na ropie oraz produktach ropopochodnych a prawie 84% ropy jest importowana. Komisja Europejska szacuje, że dzienny koszt importu tej ropy do Unii Europejskiej wynosi 1 miliard euro a sam transport jest drugim na świecie największym użytkownikiem energii (po przemyśle). Aby zatrzymać energochłonność transportu Komisja Europejska w swojej strategii „Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu” określiła jako cel obniżenie o 60% emisji CO2 w transporcie do 2050 r. Strategia dotycząca sektora transportu ma na celu stopniowe zastępowanie ropy naftowej paliwami alternatywnymi i rozbudowę niezbędnej infrastruktury. Celem tej strategii są również oszczędności w kosztach przywozu ropy. Do osiągnięcia tych celów przyczynić mają się między innymi pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi.

Według strategii niektóre miasta mają do 2030 roku mieć zerową emisję dwutlenku węgla dzięki stopniowej eliminacji z miast pojazdów zasilanych paliwami konwencjonalnymi. Unia Europejska podkreśla też wagę stworzenia tzw. jednolitego europejskiego obszaru transportu, ułatwiającego przemieszczanie się obywateli i towarów, obniżającego jego koszty i zapewniającego zrównoważony rozwój transportu europejskiego. Serwis Clicktrans.pl łącząc osoby zlecające transport z przewoźnikami, którzy i tak jadą w danym kierunku wpływa na redukcję emisji CO2 do atmosfery. W dalszym ciągu w Polsce puste przebiegi stanowią aż 33% w transporcie krajowym. Serwis Clicktrans.pl szacuje, że dzięki wykorzystaniu potencjału firm, „które i tak już tam jadą” udało się zapobiec emisji 4 milionów kg CO2 do atmosfery. Dla porównania: potrzebnych jest ponad 530 000 drzew, aby zneutralizować taką ilość CO2 w ciągu roku. Pole do optymalizacji transportu drogowego w Polsce jest w dalszym ciągu spore. To szczególnie ważne ponieważ jak szacuje Komisja Europejska, pomimo zmniejszającego się trendu, transport drogowy towarów w 2030 ma stanowić nadal aż 67% transportu ładunków.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!