Rekordowe przychody PACCAR w 2014

2 marca 2015, 13:50

W 2014 roku PACCAR wykazał przychody w wysokości 18,99 mld dolarów, zaś dochód netto wyniósł 1,36 mld dolarów. To drugi co do wysokości najlepszy roczny wynik netto w całej historii spółki.

– „Doskonałe wyniki finansowe PACCAR oraz wysokie wpływy pozwoliły spółce inwestować w nowe, innowacyjne pojazdy najwyższej klasy, poszerzyć posprzedażowe ośrodki dystrybucji i ulepszyć zakłady produkcyjne.” – powiedział Ron Armstrong, dyrektor wykonawczy (CEO) firmy – „Klienci PACCAR z Ameryki Północnej korzystają z dogodnego klimatu gospodarczego, rekordowego tonażu przewozów, niższych cen paliwa i doskonałej sprawności funkcjonowania czołowych w branży ciężarówek Kenworth i Peterbilt. Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych w USA i Kanadzie w 2014 r. wyniosła 250 000 sztuk i była najwyższa od 2006 roku.” – dodał.

Rekordowe przychody i wyższe dochody netto

W 2014 r. PACCAR uzyskała rekordowe przychody w wysokości 18,99 mld dolarów w porównaniu z 17,12 mld dolarów w 2013 roku. W tym samym roku dochód netto PACCAR wyniósł 1,36 mld dolarów, co stanowi wzrost o 16 procent w porównaniu z 1,17 mld dolarów w poprzednim roku. Przychody ze sprzedaży i usług finansowych netto w czwartym kwartale 2014 r. osiągnęły kwartalny rekord w wysokości 5,12 mld dolarów, co stanowi 11-procentowy wzrost w porównaniu z 4,60 mld dolarów w tym samym okresie 2013 r. W czwartym kwartale 2014 r. PACCAR zarobiła 394,3 mln dolarów, co stanowi 18-procentowy wzrost w porównaniu z 334,2 mln dolarów w czwartym kwartale 2013 r. Kapitał zakładowy spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 6,75 mld dolarów.

Wzrost dywidendy i wykup akcji

W 2014 r. PACCAR ogłosiła dywidendę gotówkową w wysokości 1,86 dolarów za akcję, w tym dywidendę specjalną w wysokości 1,00 dolarów za akcję. Łącznie dywidenda na jedną akcję ogłoszona w 2014 r. wzrosła o dziewięć procent w porównaniu z 2013 r. PACCAR płaci dywidendę co roku od 1941 r. Łączna rentowność akcji PACCAR w 2014 r. wyniosła 18,2 procent. W ciągu ostatnich dziesięciu lat roczna rentowność akcji PACCAR wyniosła średnio 9,9 procent w porównaniu z rentownością akcji wg rocznego indeksu S&P 500 w wysokości 7,7 procent. Rentowność z akcji PACCAR przewyższyła rentowność indeksu S&P 500 za poprzedni okres roczny, pięcio-, dziesięcio- i dwudziestoletni.

W 2014 r. PACCAR wykupiła 731 000 zwykłych akcji własnych za 42,7 mln dolarów. Zgodnie z uchwałą obecnego Zarządu uprawniającą spółkę do wykupu akcji za 300 mln dolarów, PACCAR wykupiła 5,72 mln akcji za 234,7 mln dolarów. – Dzięki doskonałym zyskom netto i wysokim wpływom pieniężnym akcje PACCAR stanowią atrakcyjną inwestycję długoterminową. Program wykupu akcji odzwierciedla ufność, jaką Zarząd PACCAR pokłada w udanym światowym wzroście spółki – powiedział Bob Christensen, prezes PACCAR i jej dyrektor finansowy.

Najważniejsze dane finansowe – czwarty kwartał 2014 r.

Najważniejsze informacje dotyczące wyników finansowych PACCAR w czwartym kwartale 2014 r. obejmują:

 • Rekordowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 5,12 mld dolarów.
 • Dochód netto w wysokości 394,3 mln dolarów.
 • Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 522,0 mln dolarów.
 • Zysk z tytułu usług finansowych przed opodatkowaniem w wysokości 96,3 mln dolarów.
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych w wysokości 62,5 mln dolarów.
 • Nakłady inwestycyjne w wysokości 62,6 mln dolarów.
 • Środki pieniężne z produkcji i zbywalne papiery wartościowe w wysokości 2,94 mld dolarów na 31 grudnia 2014 r.
   

Najważniejsze dane finansowe – cały rok 2014

Najważniejsze informacje dotyczące wyników finansowych PACCAR w 2014 r. obejmują:

 • Rekordowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 18,99 mld dolarów.
 • Dochód netto w wysokości 1,36 mld dolarów.
 • Rekordowy kapitał zakładowy na koniec roku w wysokości 6,75 mld dolarów.
 • Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 2,12 mld dolarów.
 • Rekordowe przychody z tytułu sprzedaży części przez PACCAR Parts w wysokości 3,08 mld dolarów i dochód przed opodatkowaniem w wysokości 496,7 mln dolarów.
 • Rekordowy dochód przed opodatkowaniem działu usług finansowych Financial Services z aktywów w wysokości 11,92 mld dolarów.
 • Emisja obligacji średnioterminowych w wysokości 1,58 mld dolarów.
 • Ogłoszone dywidendy w wysokości 660,1 mln dolarów.
   

Światowe rynki samochodów ciężarowych

– „W 2014 roku sprzedaż detaliczna pojazdów ciężarowych klasy 8 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wyniosła 250 000 sztuk w porównaniu z 212 000 sprzedanymi w 2013 r.” – powiedział Dan Sobic, wiceprezes zarządu PACCAR. – „Popyt na pojazdy ciężarowe wynika z poprawy sytuacji gospodarczej i rozwijania flot. W 2014 r. udział PACCAR w rynku detalicznym pojazdów ciężarowych klasy 8 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wyniósł 27,9 procent, gdyż klienci poszukiwali pojazdów Kenworth i Peterbilt o doskonałych parametrach spalania i osiągach. Przewiduje się, że w 2015 roku sprzedaż detaliczna pojazdów klasy 8 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wyniesie od 250 000 do 280 000 sztuk, dzięki dalszemu rozwojowi flot pojazdów ciężarowych i wzrostowi gospodarczemu” – dodał Sobic.

DAF zajmuje pierwsze miejsce pod względem udziału w rynku w Wielkiej Brytanii, Holandii i na Węgrzech. Sprzedaż w branży powyżej 16 ton w Europie wyniosła w 2014 r. 227 000 pojazdów, a udział rynkowy DAF wyniósł 13,8 procent. Szacuje się, że sprzedaż ciężarówek w przedziale powyżej 16 ton w 2015 r. wyniesie od 200 000 do 240 000 pojazdów.

DAF nadal analizuje i przygotowuje odpowiedź na oświadczenie o zastrzeżeniach Komisji Europejskiej z listopada 2014 r. W oświadczeniu Komisja wyraża wstępną opinię, ze wszyscy duzi europejscy producenci średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych brali udział w praktykach ograniczających wolną konkurencję w Unii Europejskiej. Komisja wskazała, że będzie wnosić o znaczne kary pieniężne wobec tych producentów. Przed wydaniem decyzji Komisja rozpatrzy odpowiedzi producentów. Decyzja Komisji podlega apelacji. Spółka nie może obecnie przewidzieć wyniku tego postępowania ani oszacować potencjalnych kar.

W Ameryce Południowej sprzedano w 2014 r. 129 000 ciężarówek przystosowanych do dużych obciążeń. Szacuje się, że sprzedaż ciężarówek przystosowanych do dużych obciążeń w 2015 r. wyniesie od 110 000 do 130 000 pojazdów.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!