Rozwiązanie Trimble ułatwia planowanie pracy kierowców

30 kwietnia 2015, 13:36

Firma Trimble wprowadziła nową funkcjonalność w aplikacji zaplecza FleetCockpit przeznaczonej dla dyspozytorów planujących operacje transportowe i logistyczne – Service Time Manager.

Dzięki Menedżerowi Czasu Pracy, dyspozytorzy uzyskują dostęp na bieżąco do informacji o czasie pracy kierowców, w tym o czasie jazdy, odpoczynku, oczekiwania oraz załadunku i rozładunku. Ponadto nowo wprowadzone narzędzie umożliwia prognozowanie łącznej liczby godzin pracy kierowcy w wybranych ramach czasowych. Dzięki temu, firmy transportowe mają zapewnione kompletne informacje o harmonogramie pracy kierowców. Nowa funkcjonalność pozwala im nie tylko efektywnie rozplanować zadania na poszczególnych kierowców, lecz także uniknąć ewentualnych naruszeń przepisów, dotyczących czasu pracy.

Service Time Manager pokazuje łączną liczbę godzin przepracowanych przez poszczególnych kierowców w danym dniu, tygodniu, miesiącu i kwartale. Do narzędzia wprowadzane są dane z tachografu cyfrowego lub analogowego i przesyłane na bieżąco do aplikacji planowania FleetCockpit. Dyspozytor może ustawić dla kierowcy lub grupy kierowców maksymalną liczbę godzin pracy zgodnie z postanowieniami podpisanych umów. Dzięki danym otrzymywanym w czasie rzeczywistym można łatwo monitorować liczbę przepracowanych godzin. Dane są prezentowane w przejrzysty sposób w postaci wykresów słupkowych, kodów kolorystycznych i map. Narzędzie można także łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb dyspozytora.

Service Time Manager pozwala dyspozytorom reagować, jeżeli kierowca realizuje godziny z harmonogramu pracy szybciej lub wolniej niż zaplanowano, na przykład w sytuacji, gdy kierowca przepracował w ciągu dwóch tygodni ponad połowę liczby godzin przewidzianych w danych miesiącu. Dyspozytor może wówczas zlecić kierowcy mniej wyjazdów w kolejnych dwóch tygodniach. Natomiast jeżeli istnieje ryzyko, że kierowca nie przepracuje do końca miesiąca zaplanowanej liczby godzin, można mu przydzielić więcej zleceń. Ponadto narzędzie to umożliwia użytkownikowi zaplanowanie z góry przewidzianych nieobecności, urlopów czy szkoleń.

– „Service Time Manager umożliwia intuicyjne planowanie czasu pracy kierowców. Dotychczas informacje na ten temat stawały się dostępne dopiero po przetworzeniu danych o kierowcach w aplikacji do obliczania wynagrodzeń, a to było zdecydowanie za późno, aby podjąć jakiekolwiek działania. Obecnie wszystkie istotne dane są dostępne na bieżąco. Można nawet wprowadzać korekty. Ponadto mapa pokazująca miejsce i rodzaj wykonywanego zadania jest źródłem informacji o kliencie, dla którego kierowca realizuje daną usługę. Service Time Manager dostarcza informacji o efektywności i jakości pracy kierowcy w czasie rzeczywistym” – powiedział Michel Van Maercke, dyrektor generalny Trimble Transport & Logistics na kraje Azji i Pacyfiku oraz regionu EMEA.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!