Lista artykułów Tag - Info

Szkolenie ADR dla uczestników przewozu innych niż kierowcy i doradcy

Firma KDK Info Sp. z o. o. organizuje szkolenie adresowane do firm, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, czyli firm będących nadawcami, przewoźnikami, odbiorcami, załadowcami, rozładowcami, napełniającymi, pakującymi, a także zlecającymi przewóz i wystawiającymi dokumenty przewozowe. Zgodnie z prawem, nieprzeszkolenie osób innych niż kierowcy, zatrudnionych przy przewozie towarów niebezpiecznych lub ich załadunku/rozładunku, może skutkować nałożeniem […]

Wrześniowe szkolenia KDK Info

We wrześniu firma KDK Info będzie prowadzić szkolenia poświęcone zmianom w przepisach prawa celnego, deklaracji Intrastat oraz regułom Incoterms. Wszystkie szkolenia odbędą się w Warszawie. Harmonogram szkoleń: Zmiany w przepisach Prawa Celnego oraz zasadach obrotu towarowego ze Wspólnotą i z krajami trzecimi od 2011 r. 19 – 20 września 2011 r., Warszawa Najnowsze zmiany w […]

Szkolenia KDK Info w sierpniu

W sierpniowej ofercie szkoleń KDK Info można znaleźć szkolenia poświęcone m.in. najnowszej wersji reguł INCOTERMS 2010, zmianom w przepisach Prawa Celnego od 2011 r. czy zmianom w deklaracji Intrastat. Szkolenia w sierpniu: 22 – 23 sierpnia 2011r. – Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych. 23 […]

Szkolenia KDK Info w lipcu

KDK Info organizuje w lipcu cztery interesujące szkolenia poświęcone m.in. praktycznym zastosowaniom programu Excel, najnowszej wersji Incoterms 2010, zmianom w przepisach i deklaracji Intrastat.  – Excel. Praktyczne zastosowanie w działach handlowych i działach zakupów – 7-8 lipca 2011 r., Warszawa, Centrum – 1390 zł + VAT  – INCOTERMS 2010 – najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej […]

Majowe szkolenia KDK Info

Szkolenia dotyczące m.in. przepisów prawa celnego, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz reguł Incoterms 2010 – oto tematyka majowych szkoleń przygotowanych przez firmę KDK Info. – 16-17 maja 2011r. – Zmiany w przepisach Prawa Celnego oraz zasadach obrotu towarowego ze Wspólnotą i z krajami trzecimi od 2011 r. (Koszt: 1390 zł netto. Dotyczy zgłoszenia jednej osoby i zawiera: udział […]