Menu

Lista artykułów Tag - Kontrolowane

Kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych

Firma Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie: „Kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych” Kurs przeznaczony dla osób dokonujących napraw oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę  ozonową 2. […]