Menu

Lista artykułów Tag - Zezwolenia

Jest porozumienie z Rosją w sprawie przewozów

Polska wynegocjowała największy od 2004 roku kontyngent zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich. Łącznie 190,5 tys. zezwoleń na przewozy drogowe zostanie wydanych w efekcie rozmów polsko–rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

Ograniczony wjazd do Torunia w 2012 i 2013 r.

Od 2 stycznia 2012 roku do lipca 2013 r. ograniczony będzie wjazd do Torunia pojazdów o masie przekraczającej 18 ton. Zakaz będzie obowiązywał pojazdy bez zezwolenia MZD w godzinach 6.00-9.00 i 13.00-19.00. – „W połowie stycznia 2012 roku przejazd autostradą A1 w okolicy Torunia przestanie być bezpłatny. Dla naszego miasta może to oznaczać kilkunastoprocentowy wzrost […]

Kontyngenty zezwoleń na międzynarodowe przewozy ustalone

W trakcie posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych ustalono ostateczny kontyngent zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych na 2011 rok i wstępnie na rok 2012. Rok 2011 Delegacja rosyjska wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dla rosyjskich przewoźników dodatkowo na bieżący rok 7-10 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe. Strona rosyjska nie chciała jednak przyznać […]

Wzrost możliwości przewozowych do Rosji

Po posiedzeniu Transportowej Rady Zarządzającej Międzynarodowego Forum Transportowego Federacja Rosyjska odstąpiła od wprowadzonych we wrześniu 2010 r. ograniczeń w zakresie liczby zezwoleń EKMT ważnych w tamtym kraju, dzięki czemu wszystkie zezwolenia, znajdujące się w systemie EKMT, upoważniają do wykonywania przewozów do i z terytorium Rosji. Kwota bazowa zezwoleń EKMT dla Polski wzrosła ze 153 w […]

Zmiany w w zezwoleniach Rosja ogólne S

Jak poinformowało Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego dokonane zostały zmiany w zasadach wydawania zezwoleń Rosja ogólne S. Podział limitów dodatkowych zezwoleń Rosja ogólne następować będzie według poniższych kryteriów: – Prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali minimum limitu podstawowego (proporcjonalnie do upływu roku) limitu zezwoleń Rosja ogólna. – Przewoźnik będzie mógł otrzymać jednorazowo zezwolenia w […]

Zezwolenia Rosja ogólne S w sprzedaży

Wprowadzone zostały do sprzedaży zezwolenia Rosja ogólne S. Podział limitów dodatkowych zezwoleń Rosja ogólne następować będzie według poniższych kryteriów: Prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali minimum limitu podstawowego (proporcjonalnie do upływu roku) limitu zezwoleń Rosja ogólna. Przewoźnik będzie mógł otrzymać jednorazowo zezwolenia w liczbie: • dwie sztuki na każdy z pierwszych pięciu pojazdów […]