Wymiana oleju w skrzyniach ZF AS Tronic

6 czerwca 2017, 12:59

Regularna wymiana oleju w skrzyniach manualnych ZF dla pojazdów komercyjnych wydłuża znacząco żywotność skrzyni, zapobiega uszkodzeniom oraz zapewnia jej bezawaryjną pracę. Dlatego trzymanie się zalecanych okresów wymiany olejów jest szczególnie ważne.

Eksploatacja prowadzi poprzez procesy chemiczne, zmiany temperatury do starzenia się oleju i tym samym do ścierania się elementów skrzyni biegów. Regularna wymiana oleju we wszystkich skrzyniach manualnych produkcji ZF zapewnia wysoki komfort zmiany biegów oraz optymalne zachowanie samochodu podczas jazdy.

Należy używać olei przewidzianych w aktualnej liście zalecanych do skrzyń ZF TE-ML 01 lub TE-ML 02 lub zalecanego przez ZF oraz dostępnego w sieci sprzedaży oleju ZF – Ecofluid M.

ZF-Ecofluid M jest olejem opracowanym specjalnie dla pojazdów użytkowych. W przeciwieństwie do olejów mineralnych, które należy wymieniać co roku, jego stosowanie umożliwia wydłużenie okresów pomiędzy kolejnymi wymianami: są one potrzebne średnio co trzy lata, (patrz tabela interwałów wymiany poniżej),. Jest to korzystne nie tylko pod kątem finansowym, ale również przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie olejów syntetycznych znacząco zmniejsza liczbę awarii oraz chroni elementy przed zużywaniem podczas zazębiania się i synchronizacji przełożeń. W porównaniu z mineralnymi i półsyntetycznymi olejami przekładniowymi, ZF-Ecofluid M zwiększa również wydajność przekładni. To z kolei pozwala ograniczyć zużycie paliwa o 1%, co daje oszczędności rzędu kilkuset euro w trakcie rocznej eksploatacji pojazdu.

Ecofluid M opracowany został pod kątem równoczesnego stosowania w najnowszej generacji skrzyń ZF z synchronizatorami karbonowymi. Uwaga! Zastosowanie nieodpowiedniego oleju, spowoduje szybką degradacje pierścieni ciernych synchronizatora i ich uszkodzenie.

(4) Interwały te mają zastosowanie wyłącznie w skrzyniach z odpowietrznikiem poprzez wąż doprowadzony do suchej komory. W innym przypadku z odpowietrznikami bez węża stosujemy interwały wymiany dla klasy oleju 02L. Ograniczenie to nie dotyczy skrzyń zautomatyzowanych TraXon oraz autobusów.
W skrzyniach, które fabrycznie zostały zalane olejem o klasie 02E (ZF Ecofluid M), przez pierwsze 2 lata użytkowania nie trzeba wymieniać oleju. Jeżeli ale w tym okresie nastąpi naprawa skrzyni, to wymaganie jest zalanie ponowne skrzyni olejem o klasie 02E (ZF Ecofluid M). Uwaga! –Wyjątkami od tej reguły jest przekroczenie godzin użytkowania oraz przekroczony przebieg (według tabeli powyżej), które wymuszają wcześniejszą wymianę oleju w przekładni.

 

Ilość oleju jaką została fabrycznie zalana skrzynia biegów znajduje się w większości wypadków na tabliczce znamionowej (znajdującej się na boku skrzyni).

1. Typ skrzyni z ilością biegów, 2. Numer części, 3. Numer seryjny skrzyni, 4.Kod DMC, 5. Numer marki zamawiającej, 6. Przełożenie skrzyni, 7. Przełożenie tachometru (impuls/obroty), 8.Typ napędu dodatkowego, 9 .Przełożenie napędu dodatkowego, 10. Ilość oleju w skrzyni, 11. Lista ZF TE-ML olejów pasujących do skrzyni.

 

Widok skrzyni ZF AS Tronic 2 bez intardera
1.i 2. Śruba spustowa z magnesem (60Nm) 3. Śruba otworu kontrolno nalewowego (60Nm) 4. Tabliczka znamionowa 5. Odpowietrznik skrzyni

Po odkręceniu i spuszczeniu zużytego oleju śruby należy wyczyścić, zastosować nowe pierścienie uszczelniające, a następnie przykręcić je z zalecanym momentem.

Śruba otoworu nalewowo-kontrolnego (60Nm)

Olej spuszczamy bezpośrednio po dłuższej jeździe, gdzie jest on gorący i odpowiednio rzadki. Pojazd powinien stać na poziomej i równej powierzchni.

Skrzynię napełniamy olejem poprzez otwór nalewowo-kontrolny, aż do osiągnięcia dolnej krawędzi otworu – przelania się oleju przez otwór. Po wyczyszczeniu śruby, należy zastosować nowy pierścień uszczelniający i dokręcić śrubę z przewidzianym momentem (60Nm)

Przeprowadzić kontrolę oleju w skrzyni przy temperaturze oleju <40°C. Jeżeli poziom oleju opadł poniżej krawędzi dolnej otworu nalewowo-kontrolnego, należy uzupełnić stan aż do przelania się oleju przez otwór. Należy zawsze używać nowego pierścienia uszczelniającego dla śrub. Przy każdej kontroli oleju należy sprawdzić stan szczelności skrzyni.

Należy regularnie kontrolować stan oleju w skrzyni. Uwaga! Za niski stan oleju w skrzyni prowadzi do szybszego zużycia podzespołów i w końcu do uszkodzenia skrzyni.

Należy przestrzegać wykonywania dodatkowych czynności:

Z wymiennika ciepła usuwamy stary olej po przez śrubę spustową. Po ponownym napełnieniu wymiennika ciepła, śrubę otworu nalewowego (po uprzednim oczyszczeniu), przykręcamy z zastosowaniem nowego pierścienia uszczelniającego (60Nm).

Następnie ustawiamy lewarek zmiany biegóww pozycji neutralnej. Po załączeniu silnika utrzymujemy obroty na wysokości około 1200 min-1  przez 2-3 minuty.

Jest to konieczne do całkowitego wypełnienia wymiennika ciepła oraz przewodów prowadzących do niego. Następnie wyłączamy silnik i poprzez otwór nalewowo-kontrolny sprawdzamy poziom oleju. Uzupełniamy go do osiągnięcia dolnej krawędzi otworu – przelania się oleju przez otwór. Kontrola serwisowa oleju jak opisano powyżej.

W wypadku zastosowania w skrzyni przystawki zdawczej mocy zależnej od sprzęgła procedura wymiany oleju jest identyczna jak opisana powyżej. Zależnie od zastosowanej przystawki mocy zwiększa się

Wymagana ilość oleju przy wymianie o około 0,5 litra.

Wymiana oleju w skrzyni wyposażonej w ZF Intarder

1. Otwór spustowy oleju w skrzyni (M24-60Nm, M38-120Nm), 2. Otwór spustowy Intarder (60Nm) 3. Pokrywa filtra (23Nm), 4. Otwór kontrolno-nalewowy skrzyni (60Nm),
9. Otwór nalewowy stosowany po remoncie skrzyni (60Nm) Przy każdej wymianie oleju należy zastosować nowy filtr (3).

Uwaga: Bezpośrednio przed sprawdzaniem poziomu oleju w skrzyni, nie używać intardera. Zapewni to ustabilizowanie się poziomu oleju w skrzyni.

Najlepiej olej spuszczamy bezpośrednio po dłuższej jeździe, gdzie jest on gorący i odpowiednio rzadki.

Pojazd powinien stać na poziomej równej powierzchni. Odkręcamy śruby otworu spustowego (1) oraz śrubę obudowy filtra (2).Czyścimy śruby, magnesy oraz stosujemy nowe pierścienie uszczelniające oraz filtr.

W wypadku wymiany filtrów w Intarderze 2 oraz 3 generacji oraz w WSK używać tylko oryginalnych części ZF np.:

Przy montażu nowego filtra nalezy usunąc O-Ring 7
  • Intarder 2: 6085 298 026
  • Intarder 3: 0501 215 163
  • WSK: 0501 202 378

Skrzynie napełniać olejem poprzez otwór nalewowo-kontrolny (4), aż do osiągnięcia dolnej krawędzi otworu – przelania się oleju przez otwór. Po wyczyszczeniu śruby, należy zastosować nowy pierścień uszczelniający i dokręcić śrubę z przewidzianym momentem (60Nm)

Przeprowadzić kontrolę oleju w skrzyni przy temperaturze oleju <40 °C. Jeżeli poziom oleju opadł poniżej krawędzi dolnej otworu nalewowo-kontrolnego, należy uzupełnić stan aż –do przelania się oleju przez otwór. Zawsze należy używać nowego pierścienia uszczelniającego dla śrub. Sprawdzić Przy każdej kontroli oleju należy sprawdzić stan szczelności skrzyni. Następnie wykonać jazdę próbną na długości 2-5 km. W wypadku wymiany serwisowej oleju nie włączamy intardera w czasie jazdy próbnej.W wypadku naprawy skrzyni i zalania olejem „suchej skrzyni”, należy na początku jazdy próbnej jednorazowo załączyć na krótko intarder na najwyższym stopniu, a następnie zejść do 0.

Po odbyciu jazdy próbnej ponownie sprawdzamy poziom oleju w skrzyni.

Przeprowadzić ponowną kontrolę oleju i ewentualne uzupełnić poziom oleju do dolnej krawędzi otworu kontrolno – nalewowego (4)

Przy wymianie oleju w skrzyni należy również sprawdzić stan zużycia sprzęgła, czy prawidłowo do końca wysprzęgla – ma to istotny wpływ na zużycie synchronizatorów.

Pełne wysprzęglanie sprawdza się następująco:

Na rozgrzanym do temperatury roboczej silniku nacisnąć do końca pedał sprzęgła. Po maksymalnie 20 sekundach wolno wrzucić bieg wsteczny R. Jeżeli występuje przy tym hałas od kół zębatych, głośny stukot od przełączania, należy wyregulować sprzęgło lub ewentualnie sprawdzić stan zużycia całego układu sprzęgłowego.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!