Bosch i SBB Cargo pracują nad pociągiem towarowym podłączonym do sieci

, 9 listopada 2015, 18:49

Inteligentne pociągi mogą zrewolucjonizować przewozy towarowe i logistykę. Bosch Engineering, współpracując ze szwajcarskim przewoźnikiem kolejowym SBB Cargo, zamierza stworzyć system transportu na szynach podłączony do internetu.

W tym celu obie firmy zawarły umowę o współpracy, której celem jest opracowanie systemu Asset-Intelligence dla kolejowych przewozów towarowych. System ten umożliwia przesyłanie przez wagony towarowe SBB Cargo danych dotyczących ich pozycji i ładunku do centralnego centrum sterowania. W rezultacie firma może szybciej dostarczyć swoje towary do celu i zapewnić swoim klientom bardziej szczegółowe informacje. Współpraca łączy dwóch silnych partnerów. SBB Cargo jest liderem w szwajcarskich przewozach ładunków. Z kolei Bosch Engineering, jako dostawca usług inżynieryjnych, łączy wszystkie aplikacje kolejowe w ramach swojego działu Bosch Mobility Solutions. „Wykorzystujemy motoryzacyjne rozwiązania techniczne firmy Bosch, aby połączyć pociągi z siecią, co pozwala nam otworzyć nowe możliwości integracji kolejowego ruchu towarowego z cyfrowym światem” – mówi Bernhard Bihr, prezes Bosch Engineering GmbH. „Towarowy transport kolejowy musi teraz wykonać znaczący skok rozwojowy, jeżeli ma sprostać wyzwaniom przyszłości. Można to osiągnąć tylko poprzez innowacje, które my i nasi partnerzy z innych sektorów wspólnie adaptujemy do zastosowania na kolei” – mówi Nicolas Perrin, prezes SBB Cargo.

Asset Intelligence dla kolei
Aby pociąg towarowy mógł być środkiem transportu podłączonym do sieci musi być wyposażany w czujniki, które zbierają dane na temat jego aktualnej pozycji, jak również stanu wagonów i ich ładunku, w tym takich parametrów, jak: temperatura, wilgotność powietrza i wibracje. Hardware do łączności z siecią przekazuje bezprzewodowo te dane do serwera i udostępnia je w internecie operatorowi kolejowemu, umożliwiając mu podgląd, w jakich miejscach w danym momencie znajdują się wagony i towary. W ten sposób można szybciej i bardziej efektywnie organizować transport, procesy logistyczne są zoptymalizowane, a koszty przewozu zostają ograniczone. Monitorowanie przewidywalnego stanu dostarcza informacji o zużyciu elementów, co z kolei pozwala planować z dużym wyprzedzeniem nadchodzące naprawy. To skraca czas przestoju, oszczędza zasoby naturalne i koszty. Ponadto funkcje geofencingu* i alarmu antywłamaniowego podnoszą bezpieczeństwo przewożonych towarów.

Grafik 1_Projektumfang_BoschS

Innowacyjna technika motoryzacyjna i wiedza z dziedziny kolejnictwa
Dla Bosch Engineering i SBB Cargo nowa umowa o kooperacji w celu opracowania kompleksowego systemu Asset-Intelligence dla kolejowych przewozów towarowych oznacza rozwijanie istniejącej, udanej współpracy. Już w lutym 2015 roku pojawił się na kolei szwajcarskiej pierwszy ładunek testowy SBB Cargo wyposażony w system monitorowania on-line. Pierwsze funkcje są testowane i udoskonalane. Bosch Engineering specjalnie dostosował technologię łączności on-line, zaczerpniętą z wielkoseryjnej produkcji samochodów do nowego obszaru zastosowania. Plan jest taki, aby kontynuować rozwój technologii i włączyć nowe funkcje. SBB Cargo wnosi do współpracy swoje doświadczenie badawcze oraz standardy kolejowe.

*Geofencing – mechanizm, który umożliwia przewoźnikowi zdefiniowanie określonych obszarów geograficznych na mapie, a następnie przypisanie im określonych zasad. Dzięki temu operacje wykonywane przez środki transportu mogą być ograniczone do określonego obszaru.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!