MEN wprowadza nowy zawód – kierowca mechanik

, 16 listopada 2015, 11:54

Ustępująca już Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. W efekcie tej decyzji zostaną utworzone dwa nowe zawody szkolnictwa zawodowego: jeździec i kierowca mechanik.

Zawód kierowca mechanik został wprowadzony na wniosek ministra infrastruktury i rozwoju. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji konieczność jego wprowadzenia wynika z deficytu osób z takimi umiejętnościami na rynku. Specjaliści związani z branżą motoryzacyjną od dłuższego czasu ostrzegali o tym, że likwidacja szkół zawodowych i techników negatywnie wpłynie na rynek. Kierowca mechanik to ktoś kto w razie awarii pojazdu jest w stanie zdiagnozować usterkę i w razie możliwości ją naprawić. O wprowadzenie tego zawodu zabiegali członkowie organizacji pracodawców Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej oraz stowarzyszenia branżowe i zawodowe.Wraca zapotrzebowanie na zawody, które ostatnimi laty odeszły w zapomnienie. Wniosek ministra właściwego do spraw transportu dotyczący wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu Kierowca mechanik wynika z obserwowanego deficytu kadr z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej, tj. zapełnić lukę w wykonywaniu usług związanych z przewozem rzeczy.

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, może liczyć na zatrudnienie, bowiem istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego. Przepisy unijne narzuciły konieczność uzyskania tzw. kwalifikacji wstępnej, czyli ukończenia szkolenia trwającego 280 godzin. Zdobycie uprawnień, poza szkołą zawodową lub technikum, to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, a młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy jeszcze nie zarabiają.

Dla tych, których mechanika nie specjalnie interesuje MEN proponuje jeździectwo. Przewiduje się, że w Polsce w ciągu najbliższych kilkunastu lat rozwój jeździectwa i hodowli spowoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę. Szkoła zawodowa pozwoli stworzyć bazę dla rozwoju jeździectwa oraz umożliwi młodym ludziom, których pasjonują konie i jeździectwo, zdobycie wiedzy praktycznej i merytorycznej otwierającej ścieżki kariery na rynkach polskich i zagranicznych.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!