FM Logistic buduje magazyny przyszłości

7 kwietnia 2016, 12:23

FM Logistic, dostawca usług logistycznych dla przemysłu i firm dystrybucyjnych, poszukuje innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać nowym wyzwaniom w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W tym celu w ramach Grupy FM utworzony został Dział Automatyzacji, którego zadaniem jest opracowywanie – we współpracy z klientami i firmami partnerskimi – innowacyjnych i optymalizacyjnych rozwiązań o dużej wartości dodanej, wpisujących się w ramy projektu Magazynów Przyszłości.

Uruchomiona w 2010 roku platforma FM Logistic o powierzchni 70.000 m², usytuowana w Fauverney, niedaleko Dijon, jest dedykowana logistyce produktów spożywczych Grupy Unilever, magazynowanych i przewożonych w temperaturze otoczenia.

W ramach stałego dążenia do doskonałości operacyjnej w zakresie procesów intralogistycznych, tak podczas pakowania, jak również załadunku i rozładunku, FM Logistic opracował ostatnio – we współpracy z firmą specjalizującą się w integracji zrobotyzowanych linii pakujących – unikalne rozwiązanie, jakim jest moduł rozcinania opakowań zbiorczych.

Wśród innych wprowadzonych ostatnio przez firmę rozwiązań optymalizacyjnych wymienić należy depaletyzator kartezjański, scentralizowane gniazdo owijania, zrobotyzowane ramię i platformę przeładunkową Autodock – cechujące się doskonałą ergonomią i produktywnością.

Moduł rozcinania opakowań zbiorczych: kluczowy atut w operacjach copackingu
Otwieranie opakowań zbiorczych występujące podczas operacji copackingu jest zadaniem powtarzalnym, mogącym stanowić źródło dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSD) i skaleczeń. W centrum logistycznym FM Logistic w Fauverney takim operacjom poddawanych jest 1,2 miliona opakowań rocznie.
ne
Pomimo iż w Grupie FM istnieją już urządzenia do półautomatycznego otwierania opakowań zbiorczych, Dział Automatyzacji FM Logistic postanowił opracować urządzenie spełniające konkretne praktyczne potrzeby:

 • rozcinanie opakowań na różnych wysokościach – w zależności od ich formatu – bez uszkodzenia ich zawartości, dla ułatwienia ręcznego chwytania produktów;
 • usuwanie i gromadzenie pyłu powstającego podczas rozcinania opakowań;
 • dysponowanie kompaktowym i przewoźnym urządzeniem, z którego można łatwo korzystać na terenie całego magazynu;
 • możliwość równoczesnej obsługi kilku linii pakujących;
 • stworzenie prostego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu człowiek-maszyna.
 • Spośród specjalistycznych firm, do których FM Logistic zwrócił się w celu wspólnego opracowania tego innowacyjnego rozwiązania, wybór padł na Axys Robotique, eksperta w zakresie integracji zrobotyzowanych linii pakujących, z uwagi na know-how tej firmy w opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących roboty przemysłowe.

  W efekcie współpracy obydwu firm powstał moduł łączący w sobie szereg zalet:

 • narzędzie tnące dostosowujące się do grubości i jakości rozcinanego kartonu i wytrzymujące znaczne obciążenia mechaniczne;
 • całkowite wyeliminowanie konieczności otwierania opakowań przez pracowników, dzięki któremu nastąpiła zdecydowana poprawa warunków pracy (znaczący spadek dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i liczby skaleczeń nożem do kartonu);
 • proste programowanie modułu (zmiana formatu opakowania) oraz łatwa i w pełni bezpieczna naprawa urządzenia (np. w razie nieprawidłowego działania), umożliwiające szybkie opanowanie wszystkich funkcji urządzenia;
 • zastosowanie urządzenia w centrum logistycznym w Fauverney pozwoliło znacząco zwiększyć produktywność operacji copackingu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!