Co oznacza PASS-THRU?

20 maja 2016, 12:31

Jak sprawnie i bezproblemowo aktualizować dane oprogramowanie i funkcjonalność sterownika samochodowego poza ASO?Rozwiązanie PASS-THRU od Texy umożliwia jego łatwą modyfikację.

Co oznacza PASS-THRU (J2534-22900)?

 • Normy Pass-Thru J2534 i ISO22900 definiują standardowe interfejsy programowania ECU (electronic control unit) komponentów SW (software – oprogramowanie) jak i HW (hardware – sprzęt), przewidziane w europejskich regulacjach prawnych Euro5 dla samochodów dostawczych i Euro6 dla samochodów ciężarowych.
 • Producenci pojazdów zobligowani są dostarczać informacje z zakresu napraw i serwisowania zarówno w postaci dokumentów pisemnych, jak i danych elektronicznych możliwych do pozyskania poprzez technologię OBD

texa
Dlaczego standaryzacja jest ważna?

 • Norma wymaga od producentów sprzętu diagnostycznego zgodności z dwoma rodzajami standardów: SAE J2534 lub ISO 22900. W przypadku potwierdzenia przez producenta zgodności z tymi standardami, należy również określić szczegóły standardu, do którego się odnosi.
 • Norma przewiduje możliwość oddania w ręce warsztatu jednego uniwersalnego interfejsu (VCI- vehicle communication interface np. z serii NAVIGATOR), który może być wykorzystany do komunikacji/przeprogramowania sterowników różnych marek pojazdów. Otwiera to możliwość zakupu interfejsu diagnostycznego niezależnych producentów wyposażenia warsztatowego i uwolnienia się od konieczności stosowania wyłącznie testerów fabrycznych poszczególnych producentów pojazdów.
 • Produkty TEXA (odnosimy się tutaj do wybranych interfejsów linii NAVIGATOR oznaczonych Pass-Thru) posiadają pełną kompatybilność z J2534-1. Dla urządzeń zgodnych z J2534-2, stosowanych do przeprogramowania CAN Single Wire wymagany jest kabel opcjonalny.
 • Także ISO22900-1 (kompatybilność elektryczna) jest respektowana przez wybrane produkty TEXA.

Jak skorzystać z tych usług ?

 • Dostęp do nich jest kontrolowany poprzez producentów pojazdów. Wymagają uwierzytelnienia, a w niektórych przypadkach otrzymania “ticket’ów dostępu” do wyższego poziomu bezpieczeństwa (patrz Opel, kod DUNS).
 • Producent przewiduje opłatę za korzystanie z tych usług, skalkulowaną w różny sposób np.: za godzinę, dzień, tydzień, miesiąc, rok lub sesję.
 • Często producent pojazdu wymaga skorzystania ze szkolenia, aby uzyskać możliwość przeprowadzania bardziej złożonych funkcji przeprogramowania.

Kiedy należy korzystać z funkcji PASS-THRU?

 • Funkcje PASS-THRU mogą być użyte za każdym razem, kiedy konieczne jest zaktualizowanie oprogramowania sterownika samochodowego w sytuacji jego złego funkcjonowania. W przypadku braku możliwości użycia PASS-THRU mechanik zmuszony jest zwrócić się o pomoc do ASO danego producenta. Mając jednak dostęp do PASS-THRU mechanik uwalnia się od tej konieczności.

UWAGA: Aby wykonywać funkcje przeprogramowania dotyczące systemów bezpieczeństwa (np. sterowniki immobilizera lub systemu antywłamaniowego) dostawca usługi Pass-THRU może wymagać od niezależnego warsztatu, specyficznych dokumentów np.:

 • wpis do rejestru działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie warsztatu
 • zaświadczenie o niekaralności

test

Co jest potrzebne aby skorzystać z tych usług?

 • Komputer lub inna jednostka wizualizująca podłączona do Internetu:
 • Standardowy PC dostępny na rynku, wyposażony w gniazdo USB, szeregowe, LAN, WIFI. Zasadniczo każdy producent stawia zarówno minimalne wymagania sprzętowe jak i dotyczące systemu operacyjnego. W związku z tym, TEXA AXONE 4, jako jednostka wizualizująca, może posiadać ograniczenia w stosunku do wymagań stawianych przez niektórych producentów.
 • Interfejs do komunikacji z samochodem (VCI), który spełnia wymagania J2534 (1 lub 2) lub J22900 (1,2 lub 3) jak np. niektóre produkty TEXA z serii NAVIGATOR (w zależności od specyfikacji technicznej)

UWAGA: Interfejs musi mieć osobną aprobatę każdego producenta. Niektórzy producenci dopuszczają użycie interfejsu nie posiadającego aprobaty, ale w tych przypadkach producent nie bierze odpowiedzialności za operacje przeprowadzone przy jego pomocy.

 • Oprogramowanie specyficzne dla Producenta
 • pobrane ze strony www producenta lub otrzymane od producenta na CD/DVD

Co zostaje oddane do dyspozycji mechanika?
Przeprogramowanie

 • Norma przewiduje możliwość przeprogramowania wszystkich sterowników obecnych w samochodzie. W wielu samochodach funkcja ta nie jest zalecana, ale wręcz konieczna (np. w BMW wymaga kontroli SW wielu sterowników i jeśli jest to konieczne obliguje użytkownika do ich aktualizacji). Przeprogramowanie jest możliwe również w przypadku samochodów nie posiadających złącza OBD (np. TOYOTA) zgodnie z obsługiwanym protokołem (J2534-1 o J2534-2).
 • Producent oddaje do dyspozycji własne i właściwe swoim wymaganiom oprogramowanie, a to oznacza że podstawową trudnością dla mechanika jest znajomość działania tego oprogramowania. Użytkownik musi dokonywać różnych wyborów (funkcji diagnostycznych), poruszać się po oprogramowaniu, które nie zawsze jest całkiem oczywiste.

Diagnostyka

 • Norma Euro5 nie zobowiązuje do dostarczania diagnostyki online, nawet jeśli niektórzy to robią. Większość producentów daje możliwość użycia właściwego oprogramowania w dwóch trybach. Jeden ogranicza się tylko do przeprogramowania, drugi natomiast pozwala na kompletną diagnostykę, np.:
 • przeprogramowanie i diagnostyka GM, Mercedes, Grupa VAG, Toyota/Lexus
 • tylko przeprogramowanie: Renault i Hyundai/Kia
 • tylko diagnostyka: Volvo

UWAGA: każdy producent pojazdów aktualizuje okresowo dane oprogramowanie i jego funkcjonalność, dlatego też określone informacje mogą zmieniać się w czasie. Zaleca się sprawdzanie niniejszych informacji na stronach internetowych producenta.

INFORMACJE:

 • Generalnie są oddane do dyspozycji (do zweryfikowania w zależności od producenta) informacje dotyczące: identyfikacji samochodu, instrukcji obsługi, informacji i danych typowych dla diagnostyki danego komponentu, schematy elektryczne, kody błędów, kalibracje oprogramowania i procedury przeznaczone dla konkretnego pojazdu, informacje dotyczące specjalnych przyrządów naprawczych, informacje dotyczące przeprogramowania sterowników J2534 lub ISO22900

Więcej szczegółów o przeprogramowaniu lub diagnostyce

 • Warsztat rejestruje się na dedykowanej stronie producenta
 • Mechanik instaluje lokalnie, na PC, odpowiednie oprogramowanie producenta. Zazwyczaj istnieje możliwość pobrania oprogramowania ze strony producenta, w innych przypadkach należy zamówić CD lub DVD
 • Może wystąpić konieczność aktywacji oprogramowania producenckiego za pomocą odpowiednich kodów otrzymanych od producenta
 • Warsztat płaci kwotę „X” za dostęp do żądanej usługi (za dzień, miesiąc, sesję itp.). Koszt takiej usługi zmienia się w zależności od producenta i samochodu i waha się w zakresie od 10eur/dzień aż do abonamentów rocznych w kwocie 5 tys. Euro
 • Generalnie warsztat akceptuje przyjęcie odpowiedzialności w zakresie możliwych skutków przeprowadzanych przez siebie operacji na pojeździe. Producent generalnie zgadza się na przejęcie odpowiedzialności przez warsztat.
 • Podczas tych procesów, oprogramowanie producenta łączy się z centralnym serwerem za pośrednictwem połączenia internetowego, które musi być wydajne. W istocie, serwer producenta:
 • zarządza lub informuje o uwierzytelnianiu dostępu
 • kontroluje w czasie rzeczywistym aktualizacje wprowadzane do lokalnego oprogramowania producenta
 • pobiera informacje techniczne dotyczące identyfikacji pojazdu, podzespołu, schematu elektrycznego, itp. (zgodnie z danymi podanymi przez producenta)
 • pobiera ewentualne nowe mapy do przeprogramowania

Na stronie www TEXA POLAND znajduje się tabela zgodności linii produktów TEXA NAVIGATOR z oprogramowaniami producentów pojazdów: http://www.texapoland.pl/upload/Files/Elenco_Pass-thru-POL_V6.pdf

POŁĄCZENIE INTERNETOWE JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM

 • Jest to etap, w czasie którego należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ działa się bezpośrednio na pojeździe. Konieczne jest zachowanie maksymalnej uwagi podczas procedur wskazywanych przez producenta pojazdu. Niektóre punkty są szczególnie istotne:
 • ciągłe zasilanie w pojeździe (niezbędne wykorzystanie jest zasilania wspomagającego POWER ASSIST)
 • system elektryczny pojazdu musi być sprawny
 • stabilne połączenie z Internetem
 • dokładne wykonywanie pisemnych poleceń dostarczanych przez oprogramowanie producenta.

Więcej informacji:

 • Odwiedzamy stronę internetową producenta pojazdu, aby zapoznać się z różnymi informacjami. Zazwyczaj dostępnych jest kilka zakładek dotyczących interesującego nas tematu. Na przykład, BMW oferuje zakładki poświęcone wyszukiwaniu DTC, schematom, biuletynom technicznym i innym. Podobnie może być dla innych marek. System opłat stosowany przez grupę VAG jest oddzielny w zakresie dostępu do informacji i do diagnostyki.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!