Jak rozliczyć francuską płacę minimalną?

19 lipca 2016, 13:29

Francuska płaca minimalna to nie tylko wyższe koszty pracy, ale też szereg barier administracyjnych utrudniających życie firmom transportowym. Jak prawidłowo wyliczyć francuską płacę minimalną kierowcy?

Przede wszystkim firma powinna pamiętać o obowiązkach administracyjnych, jakie od 1 lipca wymusza Loi Macron.

ciez

– Przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest do wyznaczenia na terenie Francji swojego przedstawiciela, który odpowiedzialny będzie za reprezentowanie firmy i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji – mówi Łukasz Włoch, główny ekspert OCRK. – Ponadto kierowca musi mieć przy sobie w pojedzie zaświadczenie o delegowaniu oraz umowę o pracę. Wymagane jest też prowadzenie ewidencji czasu pracy na terytorium Francji – dodaje.

Obowiązki dotyczące rozliczenia wynagrodzenia:

  • Wyznaczenie godzin pracy i ich rozliczenie według minimalnej stawki godzinowej (SMIC) wynoszącej 9,67 euro wraz z dodatkami za godziny nadliczbowe.
  • Uwzględnienie w rozliczeniu czasu pracy tzw. amplitudy oznaczającej w uproszczeniu okres pomiędzy odpoczynkami kierowcy.
  • Wyznaczenie dni urlopów oraz odnoszących się do nich wynagrodzeń wg zasad obowiązujących we Francji.

Na tym jednak nie koniec. Pracowników delegowanych dotyczą również składniki wynagrodzenia oraz inne dodatki określone w krajowym układzie zbiorowym, czyli przepisach, które powstawały w wyniku porozumienia pomiędzy francuskimi pracodawcami lub organizacjami pracodawców a związkiem lub związkami zawodowymi we Francji.

– Tego typu regulacje są sprzeczne z przepisami prawa unijnego, jednak mogą podlegać weryfikacji podczas kontroli francuskiej Państwowej Inspekcji Pracy. Powyższa obawa wynika z praktyki francuskich służb kontrolnych, które już niejednokrotnie udowodniły, że pomimo sprzeciwu organów unijnych wymagają honorowania przepisów krajowych, tak jak miało to miejsce w przypadku interpretacji odbierania przez kierowców 45-minutowych przerw w czasie prowadzenia pojazdu w załodze – tłumaczy Łukasz Włoch.

Dodatki wynikające z przepisów układu zbiorowego:

  • Minimalna stawka godzinowa jest uzależniona od kategorii pracowników, w których przypadku stawka godzinowa wynosi od 9,68 do 10,00 €.
  • Dodatek stażowy, który w zależności od długości pracy w przedsiębiorstwie wynosi do 8% stawki godzinowej.
  • Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej – ok. 2 €/h.
  • Dodatki z tytułu pracy w niedziele i święta – 13,75 €/27,49 €.
  • Należności z tytułu podróży służbowych w wysokości do 55,92 € za każdą dobę obejmującą zakwaterowanie i dwa posiłki.

Kary

W przypadku niedostosowania się do obowiązujących przepisów firmy zapłacą wysokie grzywny. Jak poinformowała Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU), powołując się na francuskie Ministerstwo Pracy, wprowadzono zawieszenie sankcji za złamanie przepisów Loi Macron, które będzie funkcjonować do 22 lipca włącznie. Nie oznacza to jednak, że Loi Macron nie obowiązuje.
– Firmy oczywiście są zobowiązane do wyliczania francuskiej płacy minimalnej. Wprowadzono jedynie ulgowy okres przejściowy ze względu na skomplikowanie przepisów oraz datę udostępnienia finalnego druku zaświadczenia – mówi Łukasz Włoch. – Brak wymaganego zaświadczenia o oddelegowaniu (np. w samochodzie) podlega karze grzywny, która wynosi do 750 € (około 3 300 zł). Za brak pozostałych dokumentów grozi grzywna w wysokości od 450 € (ok. 2 000 zł).

Nakładane również mogą być kary administracyjne do 2 000 € na oddelegowanego pracownika i do 4 000 € w przypadku ponownego uchybienia w zakresie dokumentacji czy wypłaty pensji minimalnej w okresie jednego roku od daty powiadomienia o pierwszej karze grzywny. Całkowita wysokość kary grzywny nie może być wyższa niż 500 000 €.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!