A4 od granicy do granicy

20 lipca 2016, 14:42

Najdłuższa w Polsce, bo licząca 672 km, autostrada A4 jest przejezdna na całym przebiegu. Ostatni odcinek Rzeszów-Jarosław, liczący ponad 41 kilometrów, oddano właśnie do ruchu.

Oddanie do ruchu ciągu głównego autostrady bez utrudnień planowane jest na 31.08.2016 r. Do wykonania pozostaną wówczas jeszcze prace poza korpusem autostrady i związane z terenem przyległym do autostrady czyli drogi serwisowe, zbiorniki retencyjne, infrastruktura wyposażenia pasa drogowego i zieleń. Roboty te nie będą jednak miały wpływu na ruch na A4. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 20.10.2016 r.

2

Ten fragment autostrady ma ogromne znaczenie nie tylko dla społeczności lokalnej i kierowców jadących tranzytem na osi wschód-zachód ale także może znacząco wpływać na rozwój gospodarki Podkarpacia i całego kraju.  Rozszerza sieć autostrad w Polsce i zwiększa przepustowość oraz prędkości ruchu tranzytowego w III korytarzu ponadeuropejskim, ale także pozwala wyprowadzić ruch tranzytowy z centrów miast – Rzeszowa, Łańcuta czy Przeworska, zapewni oszczędność czasu i paliwa w przewozach. Podróż z Rzeszowa do Jarosławia będzie krótsza o ponad 30 min. Droga poprawi też bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 4, gdzie do tej pory skumulowany był ruch.

Inwestycja obejmowała m.in.:

 1. budowę 41,2 km autostrady o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pasy awaryjne i parametrach technicznych drogi klasy A;
 2. budowę węzłów autostradowych: Łańcut, Przeworsk, Jarosław Zachód
 3. budowę dróg serwisowych, dojazdowych, technologicznych;
 4. budowę 78 obiektów inżynierskich:
  – 14 szt. stanowią obiekty mostowe nad autostradą (WD),
  – 20 szt. obiektów stanowią obiekty w ciągu autostrady (WA i MA),
  – 41 szt. przepusty i przepusty z funkcją przejścia dla zwierząt,
  – 3 szt. przejść gospodarczych
 5. budowę miejsc obsługi podróżnych typu I, II, III: ŁUKAWIEC, PALIKÓWKA, BUDY, MŁYNISKA,
 6. budowę obwodu utrzymania autostrady (OUA) na węźle Jarosław Zachód

Wyzwania na budowie

Wyzwaniem podczas budowy okazał się czas, jaki był przeznaczony realizację programów naprawczych, specyfika terenu, przez który przebiega trasa oraz stan wykonanych robót przez I Wykonawcę. Inwestycja wymagała opracowania i wdrożenia wielu programów naprawczych pozwalających na ukończenie budowy z sukcesem. Przeprowadzono specjalistyczne badania obciążeń nasypów. Na terenie, przez który przebiega autostrada, zastosowano kilka tysięcy reperów, których zadaniem jest stałe monitorowanie podłoża nasypu. Na odcinku 15 km (łącznie na odcinku STRABAG i Budimex) nasypy zabezpieczono materacami gabionowymi o gr. 0,3 m, co ma zabezpieczyć skarpy nasypów nawet przed występowaniem tzw. stuletniej wody.

W zakresie robót mostowych największego kunsztu wymagały dwa obiekty – wiadukty nad czynnymi liniami kolejowymi WA4 i WA9. Konstrukcja obu obiektów została wzmocniona przez wbudowanie dodatkowo około tysiąca ton stali konstrukcyjnej. Technologia robót przewidywała podniesienie każdego przęsła wiaduktów i po wykonaniu wzmocnienia ponowne opuszczenie na łożyska.

Zakres koniecznych do wykonania prac naprawczych stwierdzony przez nowego Wykonawcę spowodował konieczność przesunięcia terminu oddania tego odcinka A4 do użytku z 15.05.2016r. na 20.07.2016r. a także konieczność zwiększenia maksymalnej wartości zobowiązania w umowie na budowę z kwoty brutto 769 860 961,23 zł do kwoty 985 709 828,88 zł.

Odstąpienie od umowy

23.09.2010r. GDDKiA podpisała umowę na budowę najdłuższego odcinka autostrady A4 na Podkarpaciu od W. Rzeszów Wschód do W. Jarosław Zachód z Konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A. (lider) i DOPRASTAV a.s. 14 stycznia 2014r. odstąpiono od umowy z Konsorcjum. Bezpośrednim i decydującym powodem był brak płynności finansowej Wykonawcy i zatory płatnicze z partnerami (podwykonawcy, usługodawcy, dostawcy) oraz nie wywiązywanie się konsorcjum z zapisów kontraktowych skutkiem czego były duże opóźnienia w realizacji kontraktu. Na dzień odstąpienia od umowy zaawansowanie rzeczowe wynosiło 69%, natomiast upływ czasu 105%. Koniecznym więc stało się wyłonienie nowego Wykonawcy, który dokończy budowę.

Autostrada A4 na Podkarpaciu o długości 171 km posiada w swoim zakresie 13 węzłów autostradowych co przekłada się średnio na węzeł zlokalizowany co 14 km. Na podkarpackim odcinku A4 znajdują się 4 Obwody Utrzymania Autostrady (OUA) zlokalizowane kolejno na węźle Dębica Zachód, Rzeszów Zachód, Jarosław Zachód i Przemyśl oraz 7 par Miejsc Obsługi Podróżnych. Kierowcy jadąc autostradą A4 od gr. woj. małopolskiego i podkarpackiego do granicy państwa w Korczowej, przejadą ten odcinek w ok. 1,5 godz.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Turysta, 16 sierpnia 2016, 8:29 0 0

Ciekawe jaki koleś dostanie ją w opiekę i ile będzie kosztował przejazd ? Może nie będzie takiego złodziejstwa jak na odcinku K-ów - K-ce!!!! Szkoda tylko,że kolejny Rząd nie chce narazić się Stalexportowi ,nie bacząc na dobro podróżujących.

Odpowiedz