Włoska płaca minimalna kolejnym wyzwaniem

4 sierpnia 2016, 11:37

Jeszcze nie wszyscy poznali zasady związane z francuską płacą minimalną, a przed branżą transportową pojawia się kolejne wyzwanie. 22 lipca we Włoszech weszły w życie przepisy o płacy minimalnej. Ich złamanie grozi karą w wysokości od 150 do 6000€, przy czym łącznie nie mogą przekroczyć 150 000€.

We Włoszech płaca minimalna uregulowana jest w układach zbiorowych dla poszczególnych zawodów. Dla transportu towarów wynosi 9,85 € w przypadku kierowców zaszeregowanych do grupy 3 oraz 10,12 € dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3S.

itaZgodnie z art. 4 ust. 1 włoskiego dekretu 136/2016, w odniesieniu do sektora transportu drogowego ma on również zastosowanie do przewozów kabotażowych. Celem dekretu jest zapewnienie delegowanemu pracownikowi tych samych warunków pracy i płacy, jak w miejscu oddelegowania. Włoskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma kontrolować przestrzeganie postanowień dekretu. Kary mogą sięgać nawet 150 000 €.

Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do pracy we Włoszech, jest zobowiązane do przekazania stosownej informacji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie delegowania i notyfikowania każdej zmiany w ciągu pięciu dni.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa delegującego
  • liczbę i ogólne informacje o pracowników delegowanych
  • datę rozpoczęcia, czas zakończenia i czas trwania delegowania
  • miejsce wykonania świadczenia usług
  • dane identyfikacyjne podmiotu przyjmującego
  • rodzaj usługi
  • dane identyfikacyjne i adres przedstawiciela we Włoszech
  • ogólne informacje dotyczące przedstawiciela przedsiębiorstwa ds. dialogu społecznego
  • numer zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, o ile zezwolenie jest wymagane przez ustawodawstwo państwa, w którym siedzibę ma przedsiębiorca.

W ciągu 30 dni od daty wejścia w życie dekretu nr 136/2016, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma wskazać, za pomocą jakich środków porozumienia się na odległość będzie można dokonać stosownego zgłoszenia.

Przedstawiciel we Włoszech odpowiedzialny jest za wysyłanie i odbieranie aktów i dokumentów. Jeżeli przedstawiciel nie zostanie wyznaczony, za siedzibę przedsiębiorstwa delegującego pracowników uważana jest siedziba lub miejsce zamieszkania usługobiorcy.

W okresie delegowania i do dwóch lat po jej rozwiązaniu, przedsiębiorstwo wysyłające ma obowiązek przechowywać i dysponować kopią w języku włoskim umowy o pracę albo innego dokumentu zawierającego informacje, o których mowa w art. 1 i 2 dekretu, listy płac i czasu pracy, dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia albo innych dokumentów ekwiwalentnych, dokumentu potwierdzający zgłoszenie nawiązania stosunku pracy albo innych dokumentów ekwiwalentnych oraz zaświadczenia dotyczącego przepisów mających zastosowanie do zabezpieczenia społecznego.

Z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z dekretu 136/2016, przedsiębiorca musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia następujących kar:
– od 150 do 500 € – za brak zgłoszenia delegowania pracownika,
– od 500 do 3 000 € – za brak przechowywania wymaganej dokumentacji – za każdego zainteresowanego pracownika,
– od 2 000 do 6 000 € – za brak powołania przedstawiciela, a także za brak powołania osoby uprawnionej do reprezentacji, odpowiedzialnej za dialog społeczny.

Kary, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, nie mogą być wyższe niż 150 000 €.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!