Ile pieniędzy Europejczycy przeznaczają na transport?

22 sierpnia 2017, 17:31

Transport jest jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Jak wynika z danych opublikowanych przez Komisję Europejską sektor stanowi aż 13 proc. całkowitych wydatków gospodarstw domowych. Organ szacuje także, że do 2050 r. transport pasażerów wzrośnie o ok. 40 procent, a towarów nawet o 60. Ekspert VIAON objaśnia składowe kosztów, które Europejczycy przeznaczają na transport.

Z końcem maja Komisja Europejska ogłosiła tzw. Pakiet Drogowy, czyli planowane zmiany dotyczące transportu drogowego. Wraz z dokumentem organ przedstawił również dane poświadczające, jak istotną rolę odgrywa transport w rozwoju gospodarczym.

Jak wynika z zaprezentowanych informacji, w sektorze tym pracuje obecnie ponad 11 mln osób, co stanowi aż 5 proc. całkowitego zatrudnienia w Europie. Co więcej, koszty związane z transportem drogowym to prawie połowa wszystkich aktywności w ramach przewozu towarów.

Według wskazań Komisji Europejskiej to jedna z branż, która w znaczący sposób wpływa również na społeczeństwo. Sektor przewozowy pomaga określić, w jaki sposób ludzie, przedsiębiorstwa, wspólnoty i poszczególne kraje ze sobą współdziałają. Obecnie, aż 13 proc. całkowitych wydatków gospodarstw domowych w Europie przeznaczane jest właśnie na ten sektor.

– Szeroko rozumiany transport to jeden z największych wydatków Europejczyków. Koszty te mogą oczywiście różnić się w zależności od charakteru danego gospodarstwa. Z pewnością są one nieco większe w miastach niż na wsiach, co wynika z wyższych stawek w zakresie własności pojazdów czy też liczby kilometrów, które codziennie pokonują mieszkańcy dużych ośrodków. Co więcej, gospodarstwa, które nie posiadają samochodów, wydają znacznie mniej na transport, ponieważ nie dotyczą ich zmiany cen benzyny czy składek ubezpieczeniowych pojazdu – komentuje Bartosz Najman, Chief Excecutive Officer VIAON.

– Nie oznacza to jednak, że osoby korzystające z transportu publicznego, nie mają wpływu na kwotę, która zostaje przeznaczona na cały sektor przewozowy. Możemy spodziewać się, że w najbliższych latach wydatki te będą stanowiły jeszcze większą część naszych budżetów. Wynika to bezpośrednio z wprowadzanych i planowanych zmian, takich jak propozycje Pakietu Drogowego czy obowiązywanie płacy minimalnej dla kierowców zawodowych w poszczególnych krajach europejskich – dodaje Najman.

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, przez najbliższe kilkadziesiąt lat branża transportowa będzie stale się rozwijać. Szacuje się, że od 2010 r. do 2050 r. transport pasażerski wzrośnie o około 42 procent, a oczekiwany przyrost przewozu towarów o nawet 60.

– Należy zdawać sobie sprawę, że nasze wydatki związane z transportem to nie tylko kwestia posiadanych pojazdów czy biletów na przejazdy publiczne. Każdego dnia wydajemy pieniądze na dobra konsumenckie, takie jak artykuły spożywcze czy odzieżowe. Oznacza to, że kupując tego typu produkty przeznaczamy pewną część naszego budżetu domowego również na transport. Jako konsumenci ponosimy koszty związane z importem czy dostawą towarów do sklepu, a wydatki te w dużej mierze zależą od efektywności firm przewozowych – wyjaśnia Najman.

– Przedsiębiorstwa, które korzystają z nowoczesnych rozwiązań telematycznych, czy też zintegrowanych systemów rozliczania kierowców, zauważają większą wydajność w zarządzaniu flotą pojazdów. Mniej pomyłek lokalizacyjnych popełnianych w trasie, czy prawidłowe rozliczenie czasu pracy kierowcy mogą przyczynić się do ograniczenia wydatków, które każdego roku przeznaczamy na transport” – dodaje Bartosz Najman.

Ekspert zaznacza, że wzrastają nie tylko wydatki gospodarstw domowych. Również poszczególne kraje europejskie coraz więcej pieniędzy przeznaczają na transport i infrastrukturę drogową. W 2017 r. rząd Polski przeznaczy aż 9,62 mln złotych na realizację zadań z tego sektora.

Wydatki mają wpłynąć na administrację drogową, poprawę bezpieczeństwa na trasach oraz samą infrastrukturę. Całkowita kwota, jaka zostanie wydana na szeroko rozumiany transport to ponad 18 mld złotych. Największą część tej kwoty otrzyma transport drogowy, na drugim miejscu jest kolej, a dalej transport morski i żegluga śródlądowa. Natomiast najmniejszą kwotę przewidziano na wydatki związane z lotnictwem.

1 Dane statystyczne zaprezentowane w informacji prasowej pochodzą z materiałów opublikowanych przez Komisję Europejską: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-factsheet-overall.pdf

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!