FAG SmartSET – instrukcja montażowa

12 marca 2018, 13:29

Z naszego poradnika dowiesz się, jak zdemontować stare łożysko koła i zastąpić je rozwiązaniem FAG SmartSET.

FAG SmartSET to gotowe do montażu rozwiązanie naprawcze łożysk kół dla samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep przygotowane specjalnie dla rynku części zamiennych. Zestaw składa się z pary fabrycznie zmontowanych i nasmarowanych łożysk, ze wstępnie ustawionym luzem. Zestaw naprawczy przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania pojazdu.

Demontaż tradycyjnego łożyska stożkowego podczas wymiany hamulców.

Łożyska smarowane olejem

Moduł FAG SmartSET używany jest nie tylko dla łożysk wypełnionych smarem, ale także dla łożysk smarowanych olejem. Łożysko we wstępnej fazie wypełnione jest smarem jako przygotowanie do smarowania olejowego. Po zakończeniu wstępnej fazy łożysko zaczyna być smarowane olejem z piasty. W celu zapewnienia dostatecznego smarowania należy
przestrzegać zalecanego poziomu oraz rodzaju oleju. Należy także przestrzegać zalecanych przez producenta okresów serwisowych.

Naprawa układu hamulcowego

Podczas naprawy układu hamulcowego, tradycyjne łożyska stożkowe mogą zostać zanieczyszczone brudem podczas demontażu piasty koła razem z tarczą hamulcową lub bębnem. Z tego powodu, łożyska koła muszą zostać zdemontowane, wyczyszczone oraz ponownie nasmarowane. Dodatkowo, piasta koła także musi zostać wyczyszczona oraz ponownie nasmarowana.

W kolejnym etapie należy wymienić pierścień uszczelniający wału napędowego. Demontaż piasty koła (np. podczas wymiany hamulców) może mieć wpływ na skrócenie okresu użytkowania tradycyjnych łożysk stożkowych w wyniku:
• Zanieczyszczenia łożyska
• Niewłaściwego smarowania łożyska
• Użycia nieodpowiedniego smaru
• Uszkodzenia uszczelnienia
• Skomplikowanej procedury ponownego ustawienia łożysk względem siebie

W przypadku FAG SmartSET powyższe kroki nie mają zastosowania, ponieważ moduł jest szczelny i nie może ulec zanieczyszczeniu. Takie rozwiązanie zapewnia oszczędność czasu nawet do 50% w porównaniu do tradycyjnych łożysk stożkowych.

Demontaż tradycyjnego łożyska stożkowego

Poniższa część opisuje wymianę tradycyjnego łożyska stożkowego na FAG SmartSET w pojeździe z hamulcami bębnowymi.

1. Zdemontuj koło i bęben hamulcowy zgodnie z zaleceniami producenta

2. Zdemontuj osłonę piasty koła

3. Poluzuj śrubę zabezpieczającą, odkręć śrubę centralną i usuń ją razem z podkładką

4. Wyciągnij piastę koła i zdemontuj łożysko zewnętrzne

Uwaga:
W przypadku modułu FAG SmartSET, pozostaje on w piaście koła podczas demontażu.

5. Usuń pierścień ABS (jeśli jest) i pierścień uszczelniający z wnętrza piasty, a następnie zdemontuj łożysko wewnętrzne.

Uwaga:
W przypadku modułu FAG SmartSET, pozostaje on w piaście koła podczas demontażu.

6. Wyczyść piastę koła i zdemontuj oba pierścienie zewnętrzne przy pomocy odpowiedniego narzędzia

Uwaga:
• Wyczyść piastę koła oraz czop osi i sprawdź pod kątem zużycia
• Zdemontowane tradycyjne łożysko stożkowe różni się wyglądem i konstrukcją od nowego modułu FAG SmartSET!

Montaż modułu FAG SmartSET

1. Umieść zewnętrzny pierścień FAG SmartSET na piaście koła i wciśnij moduł przy użyciu dołączonego narzędzia – łożysko jest fabrycznie nasmarowane

Uwaga:
Aby nie uszkodzić narzędzia przy pomocy prasy podczas wciskania modułu, zaleca się umieszczenie dodatkowej płytki metalowej odpowiedniego rozmiaru pomiędzy narzędziem a prasą.

2. Umieść zewnętrzne łożysko na piaście i wciśnij moduł przy użyciu dołączonego narzędzia – łożysko jest fabrycznie nasmarowane

Uwaga:
Aby nie uszkodzić narzędzia przy pomocy prasy podczas wciskania modułu, zaleca się umieszczenie dodatkowej płytki metalowej odpowiedniego rozmiaru pomiędzy narzędziem a prasą.

3. Zamontuj pierścień uszczelniający wału napędowego przy użyciu odpowiedniego narzędzia

Uwaga:
W celu zapewnienia możliwości przesuwania pierścienia uszczelniającego po czopie osi podczas montażu piasty koła, pierścień powinien zostać delikatnie nasmarowany.

4. Ostrożnie nasuń piastę koła na czop, zamontuj podkładkę oraz śrubę centralną.

5. Dokręć śrubę centralną zgodnie z zaleceniami producenta

Uwaga:
W przypadku użycia modułu FAG SmartSET nie ma konieczności obracania koła podczas dokręcania śruby!

6. Sprawdź luz łożyska przy pomocy czujnika zegarowego (brak zdjecia)

7. Dokręć śrubę zabezpieczającą zgodnie z zaleceniami producenta (brak zdjęcia)

 

Montaż należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej do demontażu!

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!