Scania deklaruje redukcję emisji CO2 o połowę

4 kwietnia 2018, 12:49

Przedstawiciele Scania określili dwa główne cele rozwoju, które zamierzają osiągnąć do 2025 r., aby ograniczyć globalne ocieplenie. Emisja tlenków węgla związana z działalnością Scania zostanie zredukowana o połowę w skali globalnej. Ponadto w tym samym stopniu emisja zostanie ograniczona w transporcie lądowym i logistyce w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Eksperci Scania pracują nad zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych związanych z pracą pojazdów ciężarowych. Wynika to z ich zaangażowania w rozwój zrównoważonego transportu oraz realizację celów wyznaczonych na paryskim szczycie klimatycznym. Starania te znajdują wyraz w redukcji śladu węglowego, powstającego na skutek działalności firmy oraz transportu ogółem.

– Opracowaliśmy długoterminową wizję działalności naszej organizacji, która jest neutralna dla klimatu. Aby stała się faktem, stawiamy przed sobą wyzwanie redukcji emisji CO2 o 50 proc. do 2025 r. we wszystkich naszych globalnych operacjach – komentuje Ruthger de Vries, wiceprezes wykonawczy i dyrektor produkcji i logistyki w Scania.

Ustanowione w Scania cele zostaną osiągnie poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, jeszcze lepsze wykorzystywanie energii oraz przestawienie się na pozyskiwanie jej ze źródeł odnawialnych. W 2017 r. eksperci Scania zapowiedzieli, że do 2020 r. będzie z nich pochodzić cała wykorzystywana w firmie energia elektryczna.

Codziennie w ramach Scania przeprowadzane są niezliczone operacje logistyczne. Dlatego drugi z postawionych celów jest związany z rolą firmy, jako ważnego zleceniodawcy transportu.

– Każdego dnia rozmawiamy z naszym klientami o najbardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązaniach w prowadzonej przez nich działalności transportowej. Nasze własne operacje logistyczne są w dużej mierze praktycznym laboratorium, w którym rozwiązania te są testowane oraz rozwijane nowe możliwości. Będąc zleceniodawcą transportu w naturalny sposób staramy się stanowić punkt odniesienia dla branży i zobowiązujemy się do znacznego zmniejszenia śladu węglowego – dodaje Ruthger de Vries.

Przyjmując model, w którym redukcja CO2 ma tę samą wagę, co koszt przy wyborze rozwiązania transportowego, inżynierowie Scania dążą do ograniczenia emisji wynikającej z operacji logistycznych i transportu lądowego w Europie i Ameryce Łacińskiej o 50 proc. do 2025 r.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!