Ważne zmiany w tachografach

13 kwietnia 2018, 12:46

Ustawa, wprowadzająca zmiany w prawie dotyczącym tachografów, ma obowiązywać od 1 czerwca bieżącego roku. Prezentujemy jej zapisy i nowe regulacje, które mają wpłynąć na bezpieczeństwo systemu tachografów. 

Co roku wzrasta liczba nielegalnej ingerencji w działanie tachografów i manipulowanie godzinami pracy kierowców. Poprzez nowe zasady dotyczące kontroli oraz naprawy tych urządzeń Ministerstwo Infrastruktury chce obniżyć tę wartość, która obecnie oscyluje w okolicy 1500 przypadków – zgodnie z danymi Inspektoratu Transportu Drogowego. Zmiany te są też bezpośrednio związane z unijnym rozporządzeniem nr 165/2014  i za zadanie mają połączyć w jedną całość ustawodawstwo związane z tachografami analogowymi i cyfrowymi, które obecnie funkcjonuje ono odrębnie.

Wprowadzone zmiany obejmują wiele zagadnień, poniżej opisujemy te najważniejsze:

  • doprecyzowano zagadnienia związane z homologacją tachografów i wprowadzania w nich modyfikacji systemowych,
  • przyjęto obowiązkowe szkolenie techników warsztatów, co miałoby się przełożyć na zwiększenie wiarygodności wykonanej przez nich pracy,
  • w przypadku wykrycia albo podejrzenia manipulacji w tachografie, na przykład podłączenia urządzeń manipulujących, Inspekcja Transportu Drogowego będzie miała prawo skierować pojazd do specjalistycznego warsztatu – w przypadku wykrycia nieprawidłowości koszty sprawdzenia tachografu będzie ponosił przewoźnika, jednak gdy podejrzenia nie zostaną stwierdzone opłata zostanie przeniesiona na Skarb Państwa,
  • wprowadzono możliwość wydania tylko jednego zezwolenia na prowadzenie serwisu tachografów, jak również zakazano prowadzenia takiej działalności przez przewoźników i inne firmy mogące mieć interes w manipulowaniu danymi,
  • uregulowano kwestie związane z wydawaniem kart do tachografów – obecnie funkcjonują 4 rodzaje kart wydawane na okres 5 lat, planowane jest wprowadzenie nieodnawialnych kart czasowych na 185 dni dla kierowców polskich firm transportowych nie mających stałego miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej,
  • zakazano reklamowania i sprzedaży urządzeń służących manipulowaniu tachografami – za niestosowanie się do tego przepisu przewidziane są kary grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Warsztaty obecnie posiadające zezwolenia na instalację, przeglądy i naprawy tachografów cyfrowych nie stracą swoich zezwoleń, jednak w przeciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy powinny wprowadzić zmiany zakładane przez nowelizację. Jeśli chodzi o firmy zajmujące się tachografami analogowymi będą one mogły prowadzić taką działalność do czasu wygaśnięcia ich zezwolenia. Jeśli jednak nie będą one miały zatrudnionego technika warsztatu to przedłużenie zgody na prowadzenie działalności zostaną wydłużone na okres 2 lat od daty wejścia w życie ustawy – w tym czasie muszą one zatrudnić powyższego fachowca, który będzie musiał zdać egzamin państwowy.

Niezmienne pozostają jednak kompetencje organów, które odpowiadają za funkcjonowanie systemu tachografów. Główny Urząd Miar nadal będzie posiadał uprawnienia związane z homologacją, testami i badaniami tachografów, wydawaniem uprawnień dla techników warsztatów i zezwoleń na prowadzenie warsztatu, jak również na wykonywanie kontroli i audytów w tych placówkach. W rękach Ministra Infrastruktury nadal będzie leżało wydawanie kart do tachografów cyfrowych oraz kontroli przewoźników i kierowców.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Safran, 14 kwietnia 2018, 21:26 0 0

Za bardzo skomplikowane. Za manipulacje 25 L kryminału już brakuje transportu ikierowcow na giełdach trans trudno znaleźć wolne auto a nieznajomość funkcjonowania transportu przez polityków wykańczania resztę polskiego transportu

Odpowiedz