Solaris ze srebrnym listkiem CSR Polityki

24 maja 2018, 13:20

Solaris został wyróżniony przez tygodnik „Polityka”, firmę doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kapituła przyznała Listki CSR Polityki, będące wynikiem przeglądu działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, po raz siódmy. Wyróżnienia otrzymało 66 firm działających w całej Polsce.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się aż 115 podmiotów. Firmy ubiegające się o wyróżnienie miały za zadanie odpowiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszu opracowanym zgodnie z wytycznymi międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Oceniane aspekty dotyczyły:

  • ochrony środowiska,
  • ładu korporacyjnego,
  • praw człowieka,
  • zachowania wobec pracowników,
  • dbałości o klienta,
  • uczciwości biznesowej
  • zaangażowania społecznego.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi wyłoniono trzy grupy laureatów i przyznano: Złoty Listek CSR 9 firmom, Srebrny – 21 podmiotom, a Biały – 36.

Działania Solarisa w obszarze CSR zostały wysoko ocenione. Srebrny Listek CSR otrzymały bowiem, jak głosi komunikat organizatora, „firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.”

– W Solarisie działamy w obszarach społecznej odpowiedzialności od czasu, kiedy aktywności te jeszcze nie były nazwane CSR. To naturalna i zgodna z wartościami naszego przedsiębiorstwa postawa  – skomentowała Solange Olszewska Prezes Zarządu. – Jest mi jednakże ogromnie miło, że realizowane przez nas projekty takie, jak chociażby programy kształcenia: Klasa Patronacka i Studia Dualne czy szkolenia prowadzone pod hasłem „Bezpieczny Kierowca” zostały docenione na arenie krajowej. Zarówno Fundacja Zielonego Jamnika, jak i przyzakładowy Żłobek są trwałym elementem naszej strategii.

Firma dba o edukację młodych ludzi, prowadząc od ponad 11 lat przy współpracy ze szkołami w Murowanej Goślinie, Środzie Wlkp. i w Swarzędzu Klasy Patronackie. Wraz z Politechniką Poznańską umożliwia podjęcie studentom ścieżki Studiów Dualnych. Dodatkowo od ponad 7 lat działa „Fundacja Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym”, która udzieliła pomocy już ponad stu osobom fizycznym czy organizacjom. W przyzakładowym żłobku „Pod Zielonym Jamniczkiem”, który w tym roku będzie obchodził 6. urodziny, codziennie troskliwą opiekę znajduje ponad 30 dzieci pracowników Solarisa. Z kolei od 2005 roku realizowany jest program Bezpieczny Kierowca, mający na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kierowców a tym samym bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w jego wyniku zostało już przeszkolonych ponad 1000 kierowców. Wymienione działania wpisują się w zakres celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wskazanych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej przez 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 roku.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!