TPMS Telematics – nowy projekt ochrony opon

12 września 2018, 10:59

Firma DRABPOL wprowadziła na rynek swoje własne rozwiązanie – TPMS Telematics. Integrujące system monitorowania ciśnienia i temperatury opon z systemami telematycznymi.

W  przypadku zbyt niskiego ciśnienia lub przekroczenia wysokiej temperatury opony, TPMS TELEMATICS zdalnie alarmuje zarządzających transportem o zaistniałym zdarzeniu.

System telematyczny zintegrowany z systemem monitorowania ciśnienia i temperatury opon ContiPressureCheck

Systemy telematyczne coraz bardziej rozszerzają swój zakres o zdalne monitorowanie ciśnienia, a nawet temperatury opon, umożliwiając tym samym właścicielom i zarządzającym pojazdami stały wgląd do informacji odnoście właściwego użytkowania  ogumienia. Systemy zarządzania pojazdami zintegrowane z systemami TPMS nie tylko dyscyplinują kierowców, aby dbali o właściwe ciśnienie w oponach, ale również pozwalają na odtworzenie danych historycznych w przypadku zniszczenia ogumienia.

System monitorowania ciśnienia i temperatury opon ContiPressureCheck jest zintegrowany z szeregiem systemów zarządzania pojazdami – poprzez bezpośrednią komunikację za pomocą magistrali CAN ze sterownikami systemów telematycznych. Są to między innymi systemy takich firm jak:

  • Astrata,
  • Atrom,
  • ENTE,
  • FrameLogic,
  • Geotic (GPS Guardian),
  • Mix Telematics,
  • Tekom – Technologia.

Moduł TPMS_Telematics konwertuje sygnały alarmów,  wychodzące z jednostki sterującej ContiPressureCheck w formacie CAN (J1939) na sygnały napięciowe i poprzez wiązkę przenosi je do wejść analogowo-cyfrowych sterownika systemu telematycznego.

Wystarczy tylko, by sterownik systemu telematycznego posiadał 3 wolne wejścia analogowo-cyfrowe lub możliwość ich multiplikowania. W przypadku powstania napięcia na którymś z przewodów, system zarządzania pojazdami definiuje je jako niepożądane zdarzenia tj. niskie ciśnienie opony (-10% nominalnego ciśnienia), bardzo niskie ciśnienie opony (-20% nominalnego ciśnienia) lub wysoka temperatura ogumienia (90oC). Wówczas, w przypadku przekroczenia któregoś z progów, zarządzający pojazdami są natychmiast alarmowani przez system telematyczny w postaci pojawienia się komunikatu na ekranie startowym programu, e-maila lub SMS.

Obecnie nie ma żadnych barier, aby system monitorowania ciśnienia i temperatury opon ContiPressureCheck współpracował ze wszystkimi systemami zarządzania pojazdami, potocznie zwanymi GPS.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!