Blisko 1,5 miliarda złotych przychodu Grupy Wielton po III kwartale 2018 roku 

20 listopada 2018, 15:33

Przychody Grupy Wielton po pierwszych trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 1,45 mld zł i były wyższe o ponad 23 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zysk netto osiągnął poziom 57,4 mln zł i wzrósł o 21,4 proc. r/r.

Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec okresu był aż o 16,3 mln zł wyższy niż przed rokiem i sięgnął 101,4 mln zł przy rentowności 7 proc. Wzrost był widoczny również na poziomie sprzedaży – łączna ilość sprzedanych produktów wyniosła w omawianym okresie 12 942 sztuk naczep i przyczep, co dało wzrost w ujęciu r/r o ponad 14 proc.

Wolumen sprzedaży naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa, który Grupa odnotowała po trzecim kwartale 2018 roku konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także spółki Langendorf. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy wolumen sprzedaży  naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa wyniósł 11 327 szt., wynik po III kwartale 2018 roku jest wyższy o 14,3 proc., z czego aż 70,4 proc (9 116 szt.) to sprzedaż zagraniczna.

– Po pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły blisko 1,5 mld złotych i były o 23,6 proc wyższe niż w 2018 roku. W omawianym okresie sprzedaliśmy blisko 13 tys. sztuk pojazdów, co oznacza wzrost o 14,3 proc. rok do roku – zauważył Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. i dodaje – Warto przypomnieć, że ze względu na wysoki popyt w pierwszych trzech kwartałach i ograniczone moce produkcyjne, skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu dostępności produktów dla naszych głównych rynków – Polski, Francji, Rosji i Niemiec. W naszej ocenie w najbliższym okresie sprzyjająca koniunktura powinna utrzymać się, czego najlepszym przykładem są Polska i Francja – wzrost rynków po trzech kwartałach br. odpowiednio o 12,9 proc. i 15,2 proc.

Sprzyjająca koniunktura we Francji, w Rosji i Niemczech

Pomimo nieznacznej korekty na poziomie sprzedaży we Francji, widocznej w poprzednich dwóch kwartałach, Grupa pozostaje liderem na rynku francuskim, gdzie stopniowo odbudowuje swoją pozycję i po trzecim kwartale 2018 roku odnotowała wzrost zarówno na poziomie wolumenu (3 879 szt.), jak i przychodów ze sprzedaży (454,9 mln zł) odpowiednio o 2,6 proc. i 5,1 proc. Wzrost był widoczny także na rynku rosyjskim, gdzie po pierwszych trzech kwartałach przychody Grupy Wielton (5. pozycja wśród wszystkich producentów europejskich) wzrosły o 15,6 proc. do poziomu 128,3 mln zł. Obserwowana na rynku rosyjskim bardzo dobra koniunktura powinna utrzymać się także w kolejnych kwartałach. Obrazuje to m.in. wysoki poziom popytu, który przełożył się na wzrost całego rynku o blisko 30 proc. do poziomu 22 634 szt. zarejestrowanych pojazdów po pierwszych trzech kwartałach 2018 roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku Grupa skonsolidowała także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf – sprzedając łącznie na niemieckim rynku 961 sztuk produktów, co jest o 170,7 proc. lepszym wynikiem niż przed rokiem. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku konsolidacja wyników niemieckiej spółki objęła jedynie dwa miesiące III kwartału. Obecny rok jest więc pierwszym, w którym działalność firmy Langendorf została ujęta w wynikach Grupy za okres od stycznia do końca września.

Potencjał rynku krajowego i inwestycje w moce produkcyjne

Korzystając z bardzo dobrej koniunktury na rynku krajowym, której towarzyszył wzrost całej branży, w okresie od stycznia do września 2018 roku Grupa Wielton sprzedała w Polsce 3 826 sztuk produktów (wzrost o 8,8 proc. r/r), odnotowując jednocześnie wzrost przychodów o 10 proc. do poziomu 359,3 mln zł.

Rozwojowi dywersyfikacji portfela produktowego towarzyszą inwestycje w nowoczesne procesy technologiczne, obejmujące automatyzację i robotyzację. Prowadzone aktualnie inwestycje Grupy Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych i przełożą się na podniesienie efektywności, co pozwoli spółce na korzystanie z rosnącego popytu. W III kwartale 2018 r. oddana do użytku została linia montażowa. Zakończono także prace nad linią mechanicznego przygotowania powierzchni do procesu KTL oraz nad zautomatyzowaną linią lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernią – w przypadku pierwszej inwestycji spółka oczekuje na wydanie zintegrowanego zezwolenia środowiskowego, natomiast druga inwestycja jest już gotowa do użytkowania.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!