Regeneracja katalizatora SCR – na przykładzie Renault Trucks C Series Euro 6

6 października 2020, 8:00

W niektórych okolicznościach katalizator SCR może wypełnić się skrystalizowanym AdBlue. Nagromadzenie skrystalizowanego AdBlue może powstać w przypadku wtryskiwania czynnika podczas zimnych cykli, w których katalizator SCR nie osiąga odpowiedniej temperatury niezbędnej do pełnej reakcji chemicznej. Jeśli poziom katalizy przekracza ilość, którą można usunąć podczas normalnego funkcjonowania silnia, konieczna może się okazać regeneracja wymuszona.

W tej procedurze stałe kryształki są przekształcane w stan gazowy.

Ta konwersja jest wykonywana przez rozgrzanie modułu SCR do temperatury, która powoduję sublimację kryształków usuwając je z systemu.

Nagrzewanie modułu SCR odbywa się poprzez rozgrzewanie filtra cząstek stałych (DPF), podobnie jak podczas regeneracji DPF, ale przez dłuższy czas.

Ilustracja 1. Wybór sterownika do diagnostyki – oprogramowanie TEXA IDC5 TRUCK

Aby możliwe było przeprowadzenie całego procesu, należy spełnić następujące wymagania:

 • Procedura może trwać 30 do 90 minut,
 • Upewnić się, że pojazd stoi na zewnątrz,
 • Upewnić się, że w pobliżu rury wydechowej nie ma żadnych przedmiotów, które mogłoby zostać uszkodzone wskutek działania wysokich temperatur,
 • Dla bezpieczeństwa przygotować sprawną gaśnicę,
 • Po uruchomieniu testu, procedura rozruchowa może się różnić w zależności od temperatury płynu chłodzącego silnika,
 • Prędkość obrotowa silnika rośnie od czasu aż filtr cząstek stałych osiągnie temperaturę odpowiednią dla rozpoczęcia operacji dozowania z modułu dodatkowego wtryskiwacza.
 • Gdy filtr cząstek stałych osiągnie odpowiednią temperaturę, zawór dawkujący paliwa do obróbki końcowej zostaje włączony w celu dostarczenia paliwa.
 • Gdy procedura zostanie zakończona, wtryskiwacz paliwa obróbki końcowej oraz zawór odcinający paliwo po obróbce końcowej zostają wyłączone, a prędkość obrotowa silnika powraca do prędkości obrotowej biegu jałowego,
 • W tym punkcie należy pozostawić silnik pracujący przez 2-3 minuty,
 • Procedurę można zatrzymać w dowolnej chwili.

W celu prawidłowego wykonania regeneracji katalizatora SCR należy wykonać poniższe działania:

Ilustracja 2. Opis osłon – przy demontażu odnieść się do instrukcji

Należy postępować w następujący sposób: (ilustracja 2)

 • Oznacz pozycję błotnika [C]
 • Zdemontuj błotnik [C]
 • Zdemontuj boczne światło obrysowe z bocznych osłon termicznych [B]
 • Zdemontuj boczne osłony termiczne[B]
 • Oczyść boczne osłony termiczne i oceń pod kątem uszkodzeń (wymień w razie konieczności)
 • Zdemontuj górne osłony termiczne [A]
 • Oczyść górne osłony termiczne i oceń pod kątem uszkodzeń (wymień w razie konieczności)
 • Za pomocą sprężonego powietrza oczyść tłumik i cały otaczający go obszar,
 • Zainstaluj górne osłony termiczne [A]

UWAGA: górne osłony termiczne należy zainstalować, podczas gdy boczne osłony termiczne oraz przedni błotnik należy zdemontować przed wykonaniem regeneracji katalizatora SCR.

 • Jeżeli pojazd posiada zawieszenie pneumatyczne ustaw go na wyższym poziomie,
 • Podłącz tester diagnostyczny TEXA i wykonaj regulację: „REGENERACJA SCR (selektywna redukcja katalityczna) ilustracja 3
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez oprogramowanie diagnostyczne,
 • Pozostań obecny przy pojeździe przez cały czas trwania procedury
 • Po zakończeniu procedury zakończ diagnostykę,
 • Zamontuj błotnik [C] za pomocą oznaczonej wcześniej pozycji jako punktu referencyjnego,
 • Zamontuj boczne osłony termiczne [B]
 • Zamontuj boczne światło obrysowe na bocznych osłonach termicznych [B]
 • Powrócić do normalnego poziomu zawieszenia.
Ilustracja 3. Wybór regulacji do wykonania – regeneracja SCR

Od strony oprogramowania diagnostycznego TEXA IDC5 TRUCK, procedura wymuszenia regneracji SCR wygląda następująco:

 1. Wybór pojazdu – w tym przypadku jest to pojazd RENAULT TRUCK C Series Euro 6
 2. Wybór sterownika do diagnostyki – funkcja dopalenia realizowana jest przez sterownik „Wtrysk Diesel” (ilustracja 1)
 3. Po połączeniu ze sterownikiem przechodzimy do zakładki „REGULACJE” (ilustracja 3) i wybieramy funkcję: „REGENERACJA SCR (selektywna redukcja katalityczna)”
 4. Przed rozpoczęciem dopalania wyświetli się okno informujące o niezbędnych warunkach jakie należy spełnić by rozpocząć regulacje (ilustracja 4)
 5. Po potwierdzeniu rozpoczyna się regeneracja – pierwsza faza (ilustracja 5) w kolejnej fazie odbywa się właściwa regeneracja (ilustracja 6)
 6. Po zakończeniu dopalania należy postępować zgodnie z powyższą procedurą.
Ilustracja 4. Niezbędne warunki jakie należy spełnić przed rozpoczęciem regeneracji
Ilustracja 5. Rozpoczęcie regeneracji – faza 1
Ilustracja 6. Faza druga – właściwa regeneracja.

Ta i wiele innych procedur regulacji i kalibracji dostępnych jest w oprogramowaniu TEXA IDC5 TRUCK.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!