FPT Industrial, IVECO i Snam zawarli umowę dot. dekarbonizacji

13 listopada 2020, 11:29

FPT Industrial i IVECO, dwie marki CNH Industrial N.V., projektujące i produkujące, odpowiednio – zespoły napędowe i pojazdy użytkowe, wraz ze Snam, operatorem infrastruktury energetycznej, podpisały list intencyjny w sprawie technologicznej i handlowej współpracy na rzecz dekarbonizacji sektora transportu we Włoszech i na świecie z wykorzystaniem biomobilności (biogaz i gaz ziemny) oraz wodoru.

List intencyjny jest przede wszystkim wezwaniem do współpracy między trzema partnerami — działającymi na całej długości łańcucha dostaw, od silników (FPT Industrial) i pojazdów użytkowych (IVECO) po infrastrukturę i usługi dystrybucyjne (Snam poprzez Snam4Mobility) — w zakresie promowania centralnej roli mobilności opartej na zasilaniu gazem ziemnym (bioCNG i bioLNG) oraz wodorem. Celem nowych modeli biznesowych będzie zaoferowanie kompleksowych rozwiązań dla lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych oraz autobusów.

Realizowana przez partnerów koncepcja zintegrowanej i zrównoważonej mobilności obejmuje promowanie alternatywnych napędów oraz strategię wspólnego rozwijania pojazdów i sieci dystrybucji. Współpraca będzie dotyczyła również analiz na potrzeby planów i eksperymentów z innowacyjnymi rozwiązaniami, technologiami i infrastrukturą tankowania dla flot i klientów z mniejszym taborem.

Ponadto FPT Industrial, IVECO i Snam planują współpracę nad projektami w zakresie zrównoważonej mobilności w lokalnym transporcie publicznym i przedsiębiorstwach komunalnych. W tym kontekście dalsze inicjatywy łączące zaangażowanie i współdziałanie z instytucjami na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim będą miały na celu ułatwienie ekspansji rozwiązań zrównoważonej mobilności opartych na gazie ziemnym i wodorze.

Realizując tę umowę, będziemy starali się wzmacniać rolę gazu ziemnego jako dostępnego od ręki rozwiązania pozwalającego na redukcję emisji, wykorzystywać pozycję Włoch jako lidera w tym sektorze oraz rozwijać technologie biometanowe i wodorowe jako kluczowe rozwiązania dla zrównoważonej mobilności w przyszłości, szczególnie w przypadku pojazdów ciężarowych. Działając poprzez Snam4Mobility, rozbudowujemy infrastrukturę dystrybucji, która już służy biomobilności, a wkrótce będzie także oferować wodór. Poprzez partnerstwa handlowe, takie jak to, które zawarliśmy z FPT Industrial i IVECO, chcemy nawiązywać współpracę z kluczowymi podmiotami w sektorze, żeby rozwijać technologie w łańcuchu wartości na poziomie międzynarodowym, pomagając w zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń i osiąganiu celów klimatycznych z korzyścią dla całej społeczności – mówi Alessio Torelli, dyrektor generalny Snam4Mobility.

Firma IVECO zawsze była pionierem dekarbonizacji ciężkiego transportu i dąży do osiągnięcia zerowej emisji w tym sektorze. Ta transformacja już się rozpoczęła, a wiodącą rolę odgrywa w niej wodór. Dziś, w rzeczy samej, spoglądamy w przyszłość, wiedząc, że gaz ziemny i biometan są podstawowym czynnikiem otwierającym drogę do stosowania wodoru — paliwa, które wydaje się odpowiednim rozwiązaniem dla transportu długodystansowego, zważywszy na ambitne europejskie cele ograniczenia emisji do 2025 roku. Nowe partnerstwo jest też spójne z założeniami projektu dotyczącego wprowadzenia na rynek samochodu ciężarowego zasilanego ogniwami paliwowymi do 2023 roku, który realizujemy wspólnie z firmą Nikola. Dlatego też współpraca ze Snam oznacza kolejny krok na drodze zaangażowania IVECO w zrównoważoną mobilność i stanowi okazję do rozwoju niezbędnej infrastruktury we włoskim łańcuchu dostaw – oświadczył Marco Liccardo, wiceprezes ds. globalnej oferty średnich i ciężkich samochodów ciężarowych w IVECO.

Zawsze byliśmy pionierami w dziedzinie alternatywnych silników i mamy 20‑letnie doświadczenie w rozwijaniu technologii gazu ziemnego. Jesteśmy liderem na rynku, który sprzedał ponad 50 000 silników na metan i biometan oraz oferujemy najmocniejszy, w zasilany w 100% gazem ziemnym silnik do pojazdów przemysłowych: Cursor 13 o mocy 460 KM. Już teraz nasze silniki zasilane biometanem mogą ograniczyć emisję CO2 praktycznie do zera, przyczyniając się do stawienia czoła zmianom klimatu. Uważamy, że w średnim i długim okresie wodór jest kluczowy, szczególnie dla sektora transportu dalekodystansowego. Jako dowód naszego zaangażowania w technologię wodorową FPT Industrial i IVECO uczestniczą H2Haul (europejskim projekcie wprowadzenia i wykorzystywania w transporcie drogowym samochodów ciężarowych zasilanych wodorem), dostarczając zeroemisyjnych rozwiązań dla transportu ciężkich ładunków. Badania prowadzone w ramach tej inicjatywy przyniosą znaczące rezultaty, torując drogę do rozwoju tego typu technologii w niezbyt odległej przyszłości. Jesteśmy pewni, że dzięki temu porozumieniu wspólnie możemy tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość – mówi Pierpaolo Biffali, wiceprezes ds. inżynierii produktów w FPT Industrial.

Umowa może być wstępem do dalszych wiążących ustaleń, w których strony określą warunki realizacji projektów.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!