Polityka bezpieczeństwa i jakości na giełdzie ładunków

27 grudnia 2011, 15:20

Zarzutem stawianym giełdom transportowym i powodem unikania ich przez firmy transportowe jest bezpieczeństwo transakcji zawieranych za ich pośrednictwem. Wtransnet zadeklarował, że jednym z głównych celów giełdy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i umożliwienie zawierania umów o niskim wskaźniku ryzyka tylko pomiędzy rzetelnymi i zweryfikowanymi firmami.

W ciągu 14 lat swojego istnienia giełda Wtransnet stworzyła serie zasad i norm działania, mając na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla firm z sektora TSL. Dzisiaj wszystkie te zasady są częścią systemu polityki jakości QAP (Quality Assurance Policy), który nie tylko pozwala weryfikować nowe firmy przystępujące do giełdy, ale również stale monitoruje aktywność zrzeszonych członków.

Każda z firm, która chce dołączyć do społeczności Wtransnet, po wstępnej analizie dokumentów prawnych, musi jeszcze pozytywnie przejść weryfikację niezależnej agencji raitingowej Cofase,  sprawdzającej wiarygodność finansową kandydatów. Koszty takiego audytu ponosi giełda Wtransnet, która w ten sposób aktywnie inwestuje w bezpieczeństwo transakcji zawieranych za swoim pośrednictwem.

„Nie jest łatwo zostać członkiem społeczności Wtransnet. Wiele spośrod firm, które chcą się u nas zarejestrować, nie przechodzi kontroli i weryfikacji poprzedzających przystąpienie do giełdy. Tylko w 2010 roku z ponad 3,4 tys. zgłoszeń o rejestrację jakie otrzymaliśmy, pozytywną weryfikację przeszło jedynie 1228 firm” – wyjaśnia Joanna Zielińska z Wtransnet.

Kontrola i weryfikacja rzetelności firm nie ustaje w momencie przystąpienia do społeczności Wtransnet. W trakcie korzystania z usług giełdy, agencja Coface monitoruje bieżącą działalność firm oraz dokonuje aktualizacji ratingu. Oznacza to, że jeżeli Coface odbierze danej firmie przyznany wcześniej rating, wówczas takiej firmie zabiera się możliwość zgłaszania ładunków.

Funkcje systemu QAP:

  • Weryfikacja solidności i wypłacalności nowych firm – weryfikacja dokumentacji i posiadanych licencji wymaganych w kraju pochodzenia klienta oraz sprawdzenie informacji gospodarczych i weryfikacja wypłacalności. Wszystkie firmy spedycyjne, które ogłaszają ładunki na giełdzie Wtransnet, są weryfikowane przez agencję Coface, która przyznaje rating niezbędny do umożliwienia zgłaszania ładunków. Firmy, które nie otrzymają pozytywnego ratingu, muszą pracować z zabezpieczeniem bankowym.
  • Referencje dla przewoźników – Wtransnet kładzie szczególny nacisk na rzetelność pracy firm transportowych. W  tym celu wprowadzony został specjalny system referencji, dzięki któremu firmy spedycyjne mogą dodatkowo weryfikować jakość usług przewoźników oraz polecać innym rzetelnych i sprawdzonych podwykonawców.
  • Kontrola terminów ważności dokumentacji – system automatycznie blokuje dostęp do giełdy firmom, których dokumentacja uprawniająca do wykonywania usług transportowych straciła ważność.
  • Monitorowanie aktywności firm – giełda na bieżąco sprawdza, czy firmy stosują się do norm i warunków zaakceptowanych w umowie przystąpienia do społeczności Wtransnet.
  • Raport nadużyć – firmy mogą w sposób poufny informować giełdę o nadużyciach ze strony innych zrejestrowanych firm (naruszenie norm etycznych, niedotrzymanie uzgodnionych warunków cenowych, odsprzedaż ładunków, powiązania z nieuczciwymi kontrahentami).
  • Dział reklamacji płatności – stara się pozyskiwać informacje o niewypełnianiu zobowiązań płatniczych pomiędzy zrzeszonymi firmami. Zgłoszenie o zaleganiu płatności zostaje przesłane firmie dłużnej, a następnie – jeśli w określonym terminie faktura nie zostaje zapłacona – zawiesza się dostęp do giełdy. Wtransnet, jako mediator, pośredniczy także w rozwiązywaniu konfliktów i osiąganiu porozumienia pomiędzy firmami zrzeszonymi. Reklamacjami dotyczącymi płatności zajmuje się osobny dział, który bezpłatnie pomaga klientom.
  • Komisja Audytowa – czuwa nad właściwym użytkowaniem aplikacji i etycznym zachowaniem firm zrzeszonych w społeczności Wtransnet. Komisja ostrzega firmy, które po raz pierwszy naruszyły zaakceptowane wcześniej normy. Działa natomiast w sposób stanowczy w przypadku firm, które po raz kolejny naruszyły warunki zaakceptowane w umowie

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

95.48.4.*, 3 stycznia 2012, 9:55 0 0

Witam,
Jestem użytkownikiem giełd transportowych od 11 lat. Użytkowałem w tym czasie 4 z nich: Timo, Tele Route, Trans i W-Transnet. Nie zawaham się nawet na moment stwierdzić, że W-Transnet jest klasą samą dla siebie.
Sposób weryfikacji jest faktem a nie marketingowym "otarciem łez". Pokryciem tych działań jest możliwość ubezpieczenia płatności frachtu (za niewielkie pieniądze). Czy zdarzają się niepłatności? Owszem ale stanowisko giełdy jest jasne i klarowne i niezależne od wielkości potencjalnego uczestnika giełdy. Zlecenie wykonane musi zostać zapłacone, ewentualne rozbieżności dochodzimy przed sądem (jeśli nie pomaga mediacja). Wszyscy traktowani jednakowo.
Miło mi stwierdzić, że giełda Trans próbuje równać w tym kierunku i dokłada wielu starań. Z francuską nie miałem doświadczeń co do dochodzenia należności ale system weryfikacji jest mizerny. Pozostała to żenada! Jest to "masówa" nastawiona na ilość klientów. Jej renoma bazuje jedynie na wieku istnienia oraz na wywodzeniu się z dużego rynku gdzie system prawny jest skuteczny i kultura biznesowa wysoka. Natomiast POBIERANIE OPŁAT od uczestnika giełdy, który jest poszkodowany (skredytował zlecającego) lub usłyszeć magiczne: "sprawa sporna" - to jest jawna kpina!!! Nie wnosi nic do tematu próba zasłaniania się regulacjami prawnymi - o dziwo realia w W-Transnet pokazują co innego.
Drodzy Państwo - miła obsługa, pomoc, skuteczność i przedewszystkim AKTYWNE UCZESTNICTWO w funkcjonowaniu giełdy!!! W tej giełdzie musi obawiać się nieuczciwy kontrachent - a nie przewoźnik, który ponosi wielotysięczne koszty wykonania umowy.
Być może są to moje subiektywne odczucia - ale szczerze polecam!

Arkadiusz

Odpowiedz