Uzgodniono kwestie komponentów dla zakładów Mercedesa

5 sierpnia 2021, 11:46

W wyniku intensywnych negocjacji władze spółki Daimler Truck AG i jej rada zakładowa porozumiały się w sprawie kluczowych kwestii dotyczących przyszłego ukierunkowania i zabezpieczenia działalności zakładów Mercedes-Benz produkujących zespoły napędowe. Trzy fabryki objęte porozumieniem – w Gaggenau, Kassel i Mannheim – skoncentrują się na różnych komponentach do napędów elektrycznych.

We współpracy z ważnym zakładem siostrzanym w Detroit utworzą sieć produkcyjno-technologiczną, wyspecjalizowaną w komponentach napędów elektrycznych i systemach akumulatorowych, która przyśpieszy rozwój światowej produkcji elektrycznych napędów akumulatorowych i napędów na bazie wodorowych ogniw paliwowych. Motorem transformacji technicznej staną się również dodatkowe, znaczące inwestycje w technologie przyszłości w zakładach Daimler Truck.

– Nasza branża przechodzi transformację w kierunku neutralności emisji CO2 samochodów ciężarowych. Ponieważ jeszcze przez kilka lat będzie nam towarzyszył również napęd konwencjonalny, wyznaczając kierunek rozwoju naszych fabryk zespołów napędowych, stawiamy przede wszystkim na elastyczność, ekonomiczność i bardzo dobre wyszkolenie pracowników. Trzeba to było uzgodnić z radą zakładową w ramach naszych negocjacji. Porozumienie udało się osiągnąć dzięki utworzeniu sieci produkcyjno-technologicznej wyspecjalizowanej w komponentach napędów elektrycznych i systemach akumulatorowych wraz z zakładowymi centrami kompetencyjnymi. W ten sposób tworzymy optymalne warunki dla maksymalnej konkurencyjności naszych fabryk i jednocześnie kładziemy podwaliny pod pomyślną przyszłość – mówi Yaris Pürsün, kierujący globalną produkcją komponentów napędowych dla Daimler Truck.

– Także w przyszłości nasze pojazdy użytkowe będą przewozić towary i ładunki w celu zapewnienia bezpieczeństwa rozwoju gospodarki i dostaw żywności. W naszych produktach potrzebujemy zatem przyszłościowych rozwiązań w zakresie techniki napędowej, wytwarzanych w należących do nas fabrykach. Właśnie to zapewnią nam uzgodnione założenia. Transformacja w dziedzinie mobilności oznacza więc również zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia w naszych zakładach. Osiągniemy je dzięki nowym produktom, innowacyjnym rozwiązaniom technicznym i odpowiedniemu rozwojowi zawodowemu naszych pracowników. W ich interesie aktywnie kształtujemy tę transformację. Również w przyszłości firma Daimler Truck zapewni interesujące, a przede wszystkim stabilne możliwości zatrudnienia – mówi Michael Brecht, przewodniczący głównej rady zakładowej i zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Daimler AG.

– Chcemy nadal oferować naszym klientom najlepsze rozwiązania i w sposób istotny przyczyniać się do ich sukcesów biznesowych. Warunkiem tego jest m.in. nasz własny rozwój i produkcja najważniejszych rozwiązań technicznych do bezemisyjnych pojazdów użytkowych. To właśnie oznacza Truck Technology – komponenty wyróżniające się na skalę światową. Jako największy na świecie producent pojazdów użytkowych, dzięki naszym produktom wniesiemy istotny wkład w zrównoważony rozwój i bezemisyjność transportu. Będzie on znaczącą zasługą wszystkich fabryk zespołów napędowych – mówi Dr Andreas Gorbach, członek zarządu Daimler Truck AG, odpowiedzialny za dział Truck Technology.

Zakłady Mercedes-Benz poszerzają swoje możliwości produkcyjne

Fabryka Mercedes-Benz w Gaggenau, specjalizująca się w skrzyniach biegów do ciężkich pojazdów użytkowych, stanie się również centrum kompetencyjnym w zakresie komponentów napędów elektrycznych oraz montażu zespołów napędowych na bazie wodorowych ogniw paliwowych.

Fabryka Mercedes-Benz w Kassel rozszerzy swój dotychczasowy obszar specjalizacji w dziedzinie osi do pojazdów użytkowych i stanie się centrum kompetencyjnym w zakresie elektrycznych systemów napędowych.

Fabryka Mercedes-Benz w Mannheim, wiodący zakład produkujący silniki do pojazdów użytkowych, korzysta z ponad 25-letniego doświadczenia zlokalizowanego tam centrum kompetencyjnego ds. bezemisyjnej mobilności (KEM) i koncentruje się na technice akumulatorowej oraz systemach wysokiego napięcia. Oprócz inwestycji w przetwarzanie i recykling systemów akumulatorowych, w zakładach produkujących dziś zespoły napędowe zostaną zintegrowane ważne zakresy produkcji elementów do napędów alternatywnych, takich jak układy osi z napędem elektrycznym, silniki elektryczne i falowniki, a także montaż systemów ogniw paliwowych.

– Jestem przekonany, że dzięki utworzeniu sieci produkcyjno-technologicznej wyspecjalizowanej w komponentach napędów elektrycznych i systemach akumulatorowych będziemy nadal umacniać swoją pozycję wiodącego na świecie producenta pojazdów użytkowych, a zapisane w uzgodnionym dokumencie kluczowe założenia pozwolą nam wspólnie kształtować przyszłość niemieckich zakładów – mówi Yaris Pürsün.

Kolejnym elementem wspomnianej sieci technologicznej są tzw. laboratoria innowacji („InnoLabs”), które powstaną we wszystkich zakładach obok centrów kompetencyjnych. Specjalizują się one w innowacyjnych procesach produkcyjnych, nowych rozwiązaniach technicznych i produktach. Celem działania „InnoLabs” jest wypełnienie luki pomiędzy budową prototypu, a rozwojem seryjnym. Przygotowania do rozpoczęcia produkcji seryjnej mają być maksymalnie efektywne, aby umożliwić jak najszybsze przejście od fazy prototypowej do produkcji seryjnej. Laboratorium „InnoLab Batterie”, zlokalizowane w zakładzie Mercedes-Benz w Mannheim, umożliwi Daimler Truck AG uruchomienie własnej pilotażowej produkcji ogniw akumulatorowych, a tym samym zapewni podstawy przyszłego know-how w zakresie techniki akumulatorowej.

Uzgodnienia dotyczące kluczowych kwestii związanych z rozwojem zakładów przewidują znaczące inwestycje Daimler Truck w tych lokalizacjach, które wyraźnie podkreślą zaangażowanie firmy na rynku niemieckim. Jednocześnie poczyniono odpowiednie ustalenia dotyczące elastyczności, aby móc optymalnie zaspokajać potrzeby klientów w nadchodzących latach. Umowa zabezpiecza trwałe, alternatywne i ekonomiczne zatrudnienie.

W centrach kompetencyjnych wdrażane są nowe procesy i procedury w zakresie produkcji komponentów do napędów alternatywnych. Czynnikami decydującymi o wysokiej jakości i wydajności produkcji są szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników. Celem jest przygotowanie pracowników do przyszłych zadań poprzez ofensywę szkoleniową.

Dwa w pełni elektryczne systemy napędu do każdego zastosowania

W ramach transformacji w kierunku neutralności emisji CO2 w transporcie Daimler Truck stawia zdecydowanie na dwa w pełni elektryczne systemy napędu – napęd akumulatorowy i wodorowe ogniwa paliwowe. Umożliwiają one uwzględnienie wszystkich rodzajów zastosowań pojazdów u naszych klientów, przy zachowaniu pełnej elastyczności wyboru tras – od łatwego w planowaniu miejskiego transportu dystrybucyjnego, po trudne do zaplanowania wielodniowe przejazdy transportowe. W przypadku poszczególnych klientów wybór rozwiązania zależy od konkretnego rodzaju zastosowania pojazdu.

W październiku 2021 r. w fabryce Mercedes-Benz w Wörth rozpocznie się seryjna produkcja pierwszego samochodu ciężarowego do transportu dystrybucyjnego z akumulatorowym napędem elektrycznym – Mercedes-Benz eActros, a w przyszłym roku dołączy do niego eEconic. Od połowy obecnej dekady dostępny będzie napędzany akumulatorowo eActros LongHaul do transportu dalekobieżnego. Jego kluczowe komponenty produkować będą zakłady wytwarzające zespoły napędowe.

Neutralność emisji CO2 również w produkcji

Oprócz produktów, także same fabryki zespołów napędowych mają od 2022 r. osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2, podobnie jak wszystkie inne europejskie zakłady Daimler Truck. Umożliwi to m.in. unikalny system pozyskiwania „zielonej” energii elektrycznej w koncernie Daimler – podstawę produkcji neutralnej pod względem emisji CO2 stanowić będzie prąd elektryczny z odnawialnych źródeł energii, wolny od emisji dwutlenku węgla. Od 2022 r. zakłady produkcyjne będą czerpać energię elektryczną z farm wiatrowych i fotowoltaicznych, a także z elektrowni wodnych. Dążąc do uzyskania statusu zakładów w pełni ekologicznych, fabryki zespołów napędowych Mercedes-Benz mają również w dłuższej perspektywie zaprzestać emisji CO2 – umożliwi to w najbliższych latach sukcesywne tworzenie systemów pozyskiwania energii ze źródeł w pełni odnawialnych.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!