Zmiana taryfy opłat drogowych od samochodów ciężarowych z datą wsteczną

2 września 2021, 20:25

Od 1 października 2021 roku obowiązują nowe taryfy opłat drogowych. Udział kosztów infrastruktury w stawce opłaty zostanie obniżony z datą wsteczną od dnia wyroku TSUE, wydanego 28 października 2020 roku. W przyszłości wzrośnie udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Ogólnie taryfy opłat drogowych zostaną obniżone na kilometr w zależności od klasy emisji spalin.

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dnia 28 października 2020 roku zakwestionował doliczanie kosztów policji drogowej do kosztów drogowych. Dlatego Republika Federalna Niemiec zaktualizowała sposób obliczania kosztów drogowych. Zmieniona ustawa, której celem jest dopasowanie taryfy opłat drogowych po ponownym obliczeniu kosztów drogowych z mocą wsteczną za okres od 28 października 2020 do 30 września 2021 roku, wchodzi w życie 1 października 2021 roku.

Można wnioskować o zwrot kosztów przejazdów, które odbyły się w okresie od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku, odpowiednio do udziału kosztów w stawce opłaty drogowej. Kwota zwrotu stawki częściowej za koszty infrastruktury zależy od kategorii wagowej i wynosi:

  • DMC* od 7,5 t do poniżej 12 t: zwrot w wysokości 1,5 centa/km
  • DMC* od 12 t do 18 t: zwrot w wysokości 0,3 centa/km
  • DMC* powyżej 18 t z maksymalnie 3 osiami: zwrot w wysokości 0,5 centa/km
  • DMC* powyżej 18 t z 4 osiami lub większą liczbą osi: zwrot w wysokości 0,5 centa/km

Aby wszystkie przejazdy mogły zostać uwzględnione, zalecamy klientom złożenie wniosku o zwrot dopiero po otrzymaniu wszystkich zestawień opłat drogowych lub dokumentów rozliczeniowych za ten okres, tzn. dopiero po 1 października 2021 roku. Klienci mogą dochodzić roszczeń do końca 2023 roku.

Obecnie trwają przygotowania, których celem jest maksymalne uproszczenie procedury składania wniosków. W związku z tym wkrótce na stronie internetowej Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) pojawią się stosowne informacje.

Aby móc uwzględnić w rozliczeniu wszystkie przejazdy do 30 września 2021 roku, potrzebne są wszystkie dokumenty wystawione aż do tego dnia. A ponieważ do tej pory nie ma odpowiedniej podstawy prawnej, rozpatrzenie wniosków może nastąpić dopiero z wejściem w życie ustawy dnia 1 października 2021 roku. Zatem rozpatrzenie wniosków zacznie się dopiero od tej daty i może zająć trochę czasu. Dlatego Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) prosi o cierpliwość. Opłata za opracowanie nie zostanie pobrana.

Więcej informacji udziela Federalny Urząd Transportu Towarowego

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!