Drugie życie asfaltów

27 września 2021, 16:58

„Asfalty do recyklingu” to realizowany przez LOTOS Asfalt i Politechnikę Warszawską projekt mający na celu wykorzystanie do nowej warstwy nawierzchni aż 30% materiału z rozbiórki i remontów dróg. O postępach prac przedstawiciele obu podmiotów rozmawiali w pierwszej połowie września w siedzibie uczelni. Zakończenie tego projektu badawczo-rozwojowego zaplanowano na 2023 rok.

Recykling nawierzchni asfaltowych jest od lat bardzo powszechnie stosowany w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy Zachodniej. Z uwagi na wymogi środowiskowe, konieczność oszczędzania zasobów naturalnych i ekonomię, technologia ta jest coraz bardziej powszechna również na wschodzie Europy. Nawierzchnie wykonane z materiałów z recyklingu – dzięki użyciu specjalnych asfaltów „odmładzających” – nie ustępują drogom wybudowanym z nowych materiałów. Ponadto ślad węglowy takich nawierzchni jest dużo mniejszy niż powstałych z nowych materiałów budowlanych.

W ramach projektu „Asfalty do recyklingu” specjaliści spółki LOTOS Asfalt i naukowcy z Politechniki Warszawskiej chcą opracować technologię nowego lepiszcza asfaltowego poprzez aplikację specjalnych dodatków wyselekcjonowanych w ramach badań. Taki asfalt nada właściwości odświeżających, poprawiających parametry starego lepiszcza z recyklingu oraz umożliwiających uzyskanie wymaganej jakości mieszanek mineralno-asfaltowych, wyprodukowanych ze zwiększoną ilością materiałów pochodzących z recyklingu remontowanych nawierzchni asfaltowych. Zakończenie projektu planowane na 2023 rok. Jest on w 100 proc. finansowany przez spółkę LOTOS Asfalt.

Przed polską branżą drogową stoją wyzwania dotyczące utrzymania w przyszłości sieci drogowej, która od kilkunastu lat jest intensywnie budowana. Wymiana warstwy ścieralnej, którą wykonuje się regularnie co 12-15 lat, wygeneruje dla 10 km odcinka autostrady 150 tys. ton granulatu asfaltowego, który trzeba efektywnie zagospodarować. Zdaniem naukowców, trzeba doprowadzić do sytuacji, by dobrej jakości materiał pochodzący z obecnych inwestycji w 100 proc. był wykorzystywany w budowie i remontach nowych nawierzchni asfaltowych.

W spotkaniu podsumowującym aktualny status projektu wzięli udział ze strony Politechniki Warszawskiej prof. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej oraz prof. Karol Kowalski, dyrektor Instytutu Dróg i Mostów wraz z przedstawicielami zakładów Instytutu, a ze strony LOTOS Asfalt Krzysztof Rodzik, członek zarządu oraz Adam Wojczuk, dyrektor ds. strategii rozwoju wraz z zespołem ds. badań i rozwoju.

– Projekt przewiduje zastosowanie do nowej warstwy aż 30% materiału z rozbiórki i remontów starych nawierzchni w popularnej w Polsce metodzie dozowania granulatu asfaltowego bezpośrednio do mieszalnika  ”na zimno”. Jest to poważne wyzwanie i duży krok w kierunku Zielonego Ładu, ponieważ obecnie powszechnie stosuje się około 10% materiału z recyklingu – mówi prof. Jan Król z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Materiał z recyklingu z asfaltem WMA był wykorzystany m.in. podczas remontu nawierzchni na terenie rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.

– Politechnika Warszawska jest wiodącą uczelnią techniczną. Doskonale wyposażone laboratoria badawcze i kadra naukowa od wielu lat ściśle współpracują z LOTOS Asfalt, z przedsiębiorstwami budowlanymi oraz z administracją drogową. Efektem wspólnych działań jest budowa trwałych, bezpiecznych i przyjaznych środowisku dróg, mostów i innych komunikacyjnych  rozwiązań inżynierskich – dodaje prof. Karol Kowalski, dyrektor Instytutu Dróg i Mostów.

– Realizacja tego typu projektów wynika ze strategii polegającej na aktywnym poszukiwaniu nowych rozwiązań, które pozwolą na wdrożenie do sprzedaży innowacyjnych produktów. Stawiamy na rozwiązania, które chronią środowisko i pozwalają osiągnąć cele wynikające z dążenia do gospodarki zeroemisyjnej. Wskutek wdrożenia pakietu Fit for 55 będziemy zmuszeni przyjąć ambitne cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Nawierzchnie asfaltowe można poddać recyklingowi w 100 proc. zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Ponadto, powszechne stosowanie materiału pochodzącego z recyklingu znacznie ograniczy kłopoty z dostępnością kruszywa i jego transportem oraz wygeneruje oszczędności dla Skarbu Państwa – tłumaczy Krzysztof Rodzik, członek zarządu LOTOS Asfalt.

Gdańska spółka ma w swoim portfolio również inny produkt, który wpisuje się w trend recyklingowy. Jest nim asfalt modyfikowany MODBIT CR z dodatkiem gumy z recyklingu zużytych opon.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!