Test modułu dozującego paliwo w Systemie Oczyszczania Spalin – DAF XF EURO 6

15 listopada 2021, 23:56

Obecny etap rozwinięcia diagnostyki w nowoczesnych modelach pojazdów ciężarowych osiągnął poziom, przy którym duża część testów poszczególnych podzespołów odbywa się z poziomu procedur diagnostycznych. Oczywiście w tym przypadku niezbędne jest wymuszenie takiej procedury poprzez funkcję dostępną w zasobach testera diagnostycznego, na za pomocą TEXA IDC5 TRUCK. W niniejszym artykule przyjrzymy się jednej z takich funkcji i opiszemy niezbędne czynności, które należy wykonać by test i jego wynik był dla nas miarodajny i oczywiście w pełni zrozumiały.

Przykład oprzemy na pojeździe DAF XF EURO 6 w którym wykonamy jeden z dostępnych testów, czyli test modułu dozującego w systemie SCR/DPF. Głównym celem tego testu jest sprawdzenie czy moduł dozujący paliwo nie przecieka.

Do wykonania testu, oprócz samej procedury uruchamianej z pozycji oprogramowania diagnostycznego, należy wyposażyć się w dodatkowe elementy:

 • przedłużenie przewodu paliwowego (kod DAF – 1809968)
 • wiązkę przewodów przedłużających modułu dozowania (kod DAF 1809969)
 • menzurkę z podziałką.

Podczas tego testu zawór odcinający paliwo jest otwarty, a moduł dozujący paliwo zamknięty. Dlatego przewód paliwowy jest napełniany paliwem aż do modułu dozującego. Ten test może być również używany do śledzenia usterek mechanicznych systemu dozowania paliwa, czyli wycieków z przewodów zasilających dozownik. Test rozpoczyna się z opóźnieniem 30 sekund, po upływie tego czasu otwiera się zawór odcinający paliwo (maksymalnie 60 sekund). Jeśli wykonany ma być więcej niż jeden test, zaleca się wykonać najpierw test szczelności zaworu odcinającego dopływ paliwa. Ma to na celu sprawdzenie czy przewód paliwowy pomiędzy modułem wlotu paliwa i modułem dozowania paliwa jest pusty. Gdy zapłon pojazdu jest wyłączony, moduł dozowania paliwa jest aktywowany w celu obniżenia ciśnienia w przewodzie dozowania paliwa i module dozowania paliwa. Aby zapobiec fałszywemu pomiarowi, ilość wyciekającego paliwa należy określić przed wyłączeniem zapłonu.

Opis procedury:

 • podnieś kabinę, aby możliwe było dostanie się do modułu dozowania paliwa
 • zdejmij przewód doprowadzający paliwo z modułu dozującego (ilustracja 1).
Ilustracja 1.
 • poluzuj śruby przelotowe banjo obwodu płynu chłodzącego i zdejmij podkładki uszczelniające (ilustracja 2)
 • poluzuj śruby mocujące i wyjmij moduł dozujący (ilustracja 2)
 • zdejmij podkładkę izolującą i uszczelkę (ilustracja 2)
Ilustracja 2.
 • aby uniknąć wycieków, zaślep króćce za pomocą podkładek uszczelniających i dwóch śrub kołnierza oraz nakrętek kołnierzowych. (ilustracja 3)
Ilustracja 3.
 • Korzystając ze specjalnego wyposażenia, przedłużyć przewód paliwowy i wiązkę przewodów (ilustracja 4)
 • Umieść moduł dozujący w wyskalowanym pojemniku o pojemności co najmniej 1 litra (ilustracja 4)
  Wskazówka: Aby uniknąć rozlania paliwa, zakryj wyskalowany pojemnik.
Ilustracja 4.
 • rozpocznij autodiagnostykę, nawiąż komunikację ze sterownikiem „system oczyszczania spalin SCR/DPF” i wykonaj „TEST DIAGNOSTYCZNY MODUŁU DOZUJĄCEGO PALIWO” ze strony aktywacji (ilustracja 5).
Ilustracja 5.

Należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi przez tester diagnostycznych.

Podczas testu generowany jest wykres obrazujący generowane ciśnienie paliwa w skali czasu (ilustracja 6).

Ilustracja 6.

Aby uzyskać prawidłowe wyniki, zebrana ilość paliwa musi mieścić się wytycznych wyświetlonych przez oprogramowanie diagnostyczne.

Po zakończeniu należy przywrócić instalację doprowadzającą do oryginalnego stanu.

Uwagi dotyczące wykonania testu:

 • aby obiektywnie ocenić stan modułu dozowania, należy przeprowadzić kilka testów i zanotować ilość zebranego paliwa.
 • średnia ilość paliwa musi być zgodna z wytycznymi podanymi przez oprogramowanie – czyli od 0 do 5 ml.
 • jeżeli ilość zebranego paliwa jest większa, należy wymienić moduł dozowania paliwa.
 • zebrane paliwo należy zutylizować.
 • po ponownym zamontowaniu przewodów paliwowych należy dokładnie sprawdzić połączenia pod kątem wycieków na biegu jałowym i zwiększonej prędkości obrotowej silnika.
 • ze względu na ingerencję w obieg płynu chłodniczego, po testach należy skontrolować jego poziom.
  <momenty dokręcania śrub: śruby mocujące moduł dozujący: 9Nm, śruby banjo: 45Nm, śruby wspornika przewodów paliwowych: 20Nm, Rura paliwowa na module dozującym: 20Nm.

Zasoby diagnostyczne TEXA IDC5 udostępniają wiele innych testów, które w prosty i zrozumiały sposób są w stanie przetestować poprawność funkcjonowania poszczególnych podzespołów.

Posiadacze najnowszych wersji oprogramowania TEXA IDC5 TRUCK, mogą korzystać ze wsparcia Call Center w języku polskim. Specjaliści z infolinii pomagają w przeprowadzaniu testów, kalibracji oraz programowań, w razie konieczności przeprowadzania jest sesja zdalna z komputerem użytkownika. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30. Call Center TEXA – 32 364 18 88.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!