Unijne konsultacje projektu w sprawie norm emisji dla pojazdów ciężkich – możesz wziąć w nich udział

, 20 stycznia 2022, 15:28

Pod koniec grudnia, Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne w sprawie przeglądu norm emisji dla pojazdów ciężkich w celu redukcji emisji dwutlenku węgla. Ich celem jest zebranie opinii zainteresowanych stron i obywateli w sprawie planowanych działań Wspólnoty, dotyczących m.in. osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Transport ciężarowy jest jednym z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, w którym określono zobowiązanie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz cel pośredni, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Osiągnięcie takich wytycznych, ma zdaniem unijnych instytucji ziścić się tylko za sprawą przejścia na mobilność bezemisyjną.

W ubiegłym roku, Komisja Europejska zaproponowała pakiet wniosków ustawodawczych dotyczących pojazdów ciężkich. Zawarte w pakiecie normy emisji CO2 dla tych pojazdów  ustanawiają średnie normy emisji CO2 dla nowych samochodów ciężarowych (powyżej 16 t) od 2025 r., które zostaną zaostrzone od 2030 r. Komisja jest zobowiązana dokonać przeglądu skuteczności rozporządzenia, czyli innymi słowy sprawdzić, czy planowana redukcja emisji w transporcie jest możliwa. W tym celu przeprowadza konsultacje publiczne, licząc na opinię uczestników rynku transportowego. W specjalnie przygotowanej ankiecie mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele producentów pojazdów, jak i firm transportowych i spedycyjnych oraz każdy zainteresowany obywatel.

Sektor transportu drogowego odpowiada za około 21 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE. Same pojazdy ciężkie generują około 6 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Bez dalszych działań sektor ten nie wniesie wystarczającego wkładu w realizację celów klimatycznych na 2030 r. i na 2050 r. O tym jak duża ma być skala potrzebnych zmian najlepiej świadczy fakt, że bez ich przeprowadzenia, emisje CO2 z sektora pojazdów ciężkich zmniejszyłyby się jedynie o około 7 proc. i 12 proc. odpowiednio w 2030 r. i 2050 r. w porównaniu z poziomem z 2015 r.

Zdaniem Komisji Europejskiej, obecne normy nie stanowią wystarczającej zachęty dla producentów do inwestowania w pojazdy bezemisyjne. Innymi ograniczeniami dla szybszego upowszechniania się pojazdów bezemisyjnych są także: niewystarczający dostęp do finansowania, słaba przystępność cenowa modeli pojazdów bezemisyjnych, słaba dostępność i przystępność niezbędnej infrastruktury ładowania/uzupełniania paliwa oraz rozdział zachęt. Głównym celem niniejszej inicjatywy jest zmniejszenie emisji CO2 z pojazdów ciężkich w sposób racjonalny pod względem kosztów.

Komisja Europejska zapewnia, że nadesłane opinie zostaną uwzględnione przy dalszych pracach nad tą inicjatywą. Otrzymane opinie zostaną zamieszczone na stronie Komisji i będą publicznie jawne.

Opinię na temat projektu rozporządzenia w sprawie pojazdów ciężkich można zamieścić na tej stronie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13168-Redukcja-emisji-dwutlenku-wegla-przeglad-norm-emisji-dla-pojazdow-ciezkich_pl

Pod powyższym linkiem można także zapoznać się ze szczegółami projektu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!