ITD wstrzymało przewóz odpadów z Litwy

12 sierpnia 2022, 9:26

Patrol ITD, w okolicach Kłodzka, zatrzymał do kontroli zestaw litewskiej firmy przewozowej. Ładunkiem ciężarówki były worki „big bag”, które zawierały odpady niebezpieczne oznaczone symbolem UN 3244 – materiały stałe zawierające materiał żrący ciekły.

Odpad przewożono tranzytem przez Polskę z Litwy do Czech. Litewski przewoźnik dopełnił wszystkich obowiązków związanych z transgranicznym transportem odpadów niebezpiecznych – uzyskał obowiązkowe zezwolenia i zgłosił transport do systemu elektronicznego nadzoru transportu (SENT), ale zignorował szereg przepisów umowy ADR. Standardowa kontrola ciężarówki i kierowcy wykazała poważne naruszenia.

Nieprawidłowy przewóz tymczasowo wstrzymali inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca nie powinien w ogóle prowadzić pojazdu z odpadami niebezpiecznymi, ponieważ nie miał zaświadczenia ADR, które potwierdza ukończenie wymaganego szkolenia. Oprócz tego ciężarówka nie była oznakowana pomarańczowymi tablicami i nie była odpowiednio wyposażona. Brakowało m.in. wymaganej przepisami liczby gaśnic, osłony otworów kanalizacyjnych oraz pojemnika służącego do zbierania niebezpiecznego materiału. Kierowca nie posiadał także instrukcji pisemnej na wypadek np. rozszczelnienia się worków z odpadem niebezpiecznym. Z kolei w okazanym dokumencie przewozowym nie było zawartej informacji o grupie pakowania oraz prawidłowej nazwy przewozowej.

Nieprawidłowości stwierdzono też w trakcie kontroli ładowni naczepy. Worki wykorzystane do przewozu odpadów niebezpiecznych nie miały wymaganego certyfikatu oraz brakowało na nich nalepek ostrzegawczych i numeru UN. Kontrola drogowa zakończyła się skierowaniem ciężarówki na wyznaczony parking strzeżony i wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika. Ostatecznie litewski przedsiębiorca usunął wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kaucję na poczet kary pieniężnej. Odpowiednio oznakowaną i wyposażoną ciężarówką odjechał z parkingu inny kierowca, który miał ukończony kurs w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!