Menu

Lista artykułów Tag - Adr

Nowe przepisy ADR od 2023 roku

Od początku 2023 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy umowy ADR, dotyczącej międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych. Do końca czerwca trwa okres przejściowy, w którym ważność zachowują także dotychczasowe regulacje, ale warto już teraz sprawdzić, co się zmieniło w przepisach ADR.

Groźny wypadek z udziałem ADR

Na drodze ekspresowej S3 na węźle Klucz doszło do wypadku z udziałem ciężarówki  przewożącej materiał niebezpieczny, a mianowicie olej napędowy oraz benzynę.

ITD wstrzymało przewóz odpadów z Litwy

Patrol ITD, w okolicach Kłodzka, zatrzymał do kontroli zestaw litewskiej firmy przewozowej. Ładunkiem ciężarówki były worki „big bag”, które zawierały odpady niebezpieczne oznaczone symbolem UN 3244 – materiały stałe zawierające materiał żrący ciekły.

Przedłużenie ważności zaświadczeń ADR

Polski Rząd odpowiadając na apel organizacji Transport i Logistyka Polska o przystąpienie do umów wielostronnych M324 i M325, sporządzonych na podstawie przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), przystąpił do pierwszej z tych umów.

Co warto wiedzieć o rocznym sprawozdaniu ADR?

Nawet pięć tysięcy złotych kary może zapłacić przedsiębiorca, transportujący materiały niebezpieczne, jeśli nie złoży sprawozdania rocznego ADR. Bilanse przewozów towarów uznanych jako niebezpieczne m.in. paliwa, gazy czy nawozy powinny określać ilość towaru, zakres oraz rodzaj wykonywanej operacji. Takie zestawienie za 2019 rok należy przekazać Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego do 28 lutego. Ekspert OCRK podpowiada, na […]

Transport ADR z niesprawnymi hamulcami

Podczas kontroli przeprowadzonej przez inspektorów bydgoskiego WITD na pojeździe przewożącym7 ton towarów niebezpiecznych klasy 3 okazało się, że miał on całkowicie niesprawne hamulce tylnej osi.

Wyjątkowy silos w Dębicy

Po raz pierwszy w historii marki L.A.G. w Polsce został przekazany silos w wersji ADR do przewozu pyłu węglowego. Egzemplarz trafił do firmy Kop-Trans z Dębicy.

Październikowy harmonogram szkoleń EP Centrum Konferencji i Szkoleń

EP Centrum Konferencji i Szkoleń zaplanowała na październik 2011 trzy szkolenia. Obejmują one tematykę gospodarowania odpadami i ADR. Termin Temat 11 – 14 października 2011 Odpady to problem? 22 – 29 października 2011 ADR Podstawowy 22 – 29 października 2011 ADR Recertyfikacja  

EP Centrum Konferencji i Szkoleń – harmonogram na wrzesień 2011

Firma EP Centrum Konferencji i Szkoleń przygotowała 7 szkoleń z dziedziny transportu, które odbędą się we wrześniu 2011. Pierwsze z nich rozpoczną się w sobotę 3 września. Poniżej znaleźć można terminy i tematy szkoleń a także informację, o tym gdzie odbywają się szkolenia. Termin Temat 03-10 września 2011 RID Podstawowy 03-10 września 2011 RID Recertyfikacja […]

19 poprawek Senatu do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Senat wprowadził 19 poprawek do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa reguluje w jednym akcie prawnym problematykę przewozu towarów niebezpiecznych za pośrednictwem transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej, dostosowując jednocześnie polskie prawo do dyrektywy 2008/68/WE. Reguluje również obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, stawiane im obowiązki oraz wskazuje organy i jednostki realizujące zadania związane z przewozem. […]