19 poprawek Senatu do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

8 sierpnia 2011, 13:15

Senat wprowadził 19 poprawek do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa reguluje w jednym akcie prawnym problematykę przewozu towarów niebezpiecznych za pośrednictwem transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej, dostosowując jednocześnie polskie prawo do dyrektywy 2008/68/WE.

Reguluje również obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, stawiane im obowiązki oraz wskazuje organy i jednostki realizujące zadania związane z przewozem. Ustawa reguluje również kwestię kar pieniężnych za naruszenie określonych w niej obowiązków.

Z dniem wejście ustawy w życie (1 stycznia 2012 r.), traci moc ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z 28 października 2002 r.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!