Menu

Lista artykułów Tag - Ustawa

Ustawa o tachografach i nowelizacja o transporcie drogowym uchwalone

Dwie ważne ustawy dla polskiego transportu drogowego zostały uchwalone w minioną środę. Jakie zmiany czekają branżę transportową?

Komisja UE bierze się za polski transport

Komisja Europejska przedstawiła propozycję przepisów, które obligują firmy transportowe do wypłacania płacy minimalnej, jeśli kierowca poza granicami danego kraju spędzi więcej niż trzy dni. Kierowca byłby również objęty w pełni prawem pracy kraju, w którym się znajduje.

Ustawa o monitorowaniu przewozów – poprawki korzystne dla przewoźników

Izba wyższa parlamentu wprowadziła 11 poprawek do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa z poprawkami wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Niektóre przepisy wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r. Poprawki to głównie doprecyzowanie wcześniejszego kształtu projektu ustawy.

19 poprawek Senatu do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Senat wprowadził 19 poprawek do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa reguluje w jednym akcie prawnym problematykę przewozu towarów niebezpiecznych za pośrednictwem transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej, dostosowując jednocześnie polskie prawo do dyrektywy 2008/68/WE. Reguluje również obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, stawiane im obowiązki oraz wskazuje organy i jednostki realizujące zadania związane z przewozem. […]

Szkolenie z Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Firma J.G.Training przygotowała szkolenie na temat: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – przepisy i praktyka Szkolenie dedykowane jest przewoźnikom komunikacji miejskiej a także osobom odpowiedzialnym za organizację transportu publicznego. Cele szkolenia: • przedstawienie i omówienie zmian wprowadzonych nową Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym uchwaloną 16 grudnia 2010 r. • omówienie nowych praw i obowiązków dotyczących […]