Lista artykułów Tag - Ustawa

Kłopotliwy zapis w ustawie o transporcie drogowym

Ustawy i regulacje dotyczące transportu drogowego mają usprawniać pracę kierowców, poprawiać bezpieczeństwo na drodze oraz wyznaczać jasne zasady związane z uprawnieniami kontrolerów. W praktyce okazuje się jednak, że często przepisy są bardzo różnie interpretowane.

Ustawa o tachografach i nowelizacja o transporcie drogowym uchwalone

Dwie ważne ustawy dla polskiego transportu drogowego zostały uchwalone w minioną środę. Jakie zmiany czekają branżę transportową?

Komisja UE bierze się za polski transport

Komisja Europejska przedstawiła propozycję przepisów, które obligują firmy transportowe do wypłacania płacy minimalnej, jeśli kierowca poza granicami danego kraju spędzi więcej niż trzy dni. Kierowca byłby również objęty w pełni prawem pracy kraju, w którym się znajduje.

Ustawa o monitorowaniu przewozów – poprawki korzystne dla przewoźników

Izba wyższa parlamentu wprowadziła 11 poprawek do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa z poprawkami wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Niektóre przepisy wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r. Poprawki to głównie doprecyzowanie wcześniejszego kształtu projektu ustawy.

Ustawa o monitorowaniu przewozów w drodze do Senatu

10 lutego Sejm przyjął projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nakłada on na przewoźników i kierowców dodatkowe obowiązki związane ze zgłoszeniem przewozu towarów akcyzowych. Ustawa ma wejść w życie na początku marca 2017 r., ale kary będą nakładane od 1 maja. Zgłaszanie ma być dokonywane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

19 poprawek Senatu do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Senat wprowadził 19 poprawek do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa reguluje w jednym akcie prawnym problematykę przewozu towarów niebezpiecznych za pośrednictwem transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej, dostosowując jednocześnie polskie prawo do dyrektywy 2008/68/WE. Reguluje również obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, stawiane im obowiązki oraz wskazuje organy i jednostki realizujące zadania związane z przewozem. […]

Szkolenie z Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Firma J.G.Training przygotowała szkolenie na temat: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – przepisy i praktyka Szkolenie dedykowane jest przewoźnikom komunikacji miejskiej a także osobom odpowiedzialnym za organizację transportu publicznego. Cele szkolenia: • przedstawienie i omówienie zmian wprowadzonych nową Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym uchwaloną 16 grudnia 2010 r. • omówienie nowych praw i obowiązków dotyczących […]