Zasady i warunki pobierania opłat za korzystanie z dróg federalnych

2 kwietnia 2024, 9:06

Zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG) od dnia 1 lipca 2024 r. obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej zostaną objęte także pojazdy o maksymalnej masie całkowitej (MMC) powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony, które są przeznaczone do transportu towarów lub używane do tego celu.

fot. unsplash.com

Pojazdy używane

Pojazdy używane przez zakłady rzemieślnicze są po spełnieniu określonych warunków zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych. To, czy warunki zwolnienia są spełnione, zależy od konkretnego przejazdu i przewożonych towarów.

Wyłączenie dla rzemieślników obowiązuje, jeśli pojazd jest prowadzony przez pracownika zakładu rzemieślniczego i przewozi materiały, wyposażenie lub maszyny potrzebne do świadczenia usług i wykonywania prac przez zakład, lub przewozi wykonane przez rzemieślników gotowe towary, które są wytwarzane, przetwarzane lub naprawiane we własnym zakładzie rzemieślniczym.

Warunki zwolnienia

Warunki zwolnienia dla rzemieślników spełniają wszystkie zawody wymienione w załącznikach A i B rozporządzenia o zasadach działania rzemiosła oraz uznawane w Niemczech zawody wyuczone, których profil działalności jest porównywalny z zawodem rzemieślniczym. Wyłączenie dla rzemieślników obowiązuje także w przypadku zakładów rzemieślniczych z zagranicy.

Na witrynie internetowej Toll Collect zakłady rzemieślnicze mogą zgłaszać pojazdy o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony, których eksploatacja spełnia warunki wyłączenia dla rzemieślników. Dzięki tym informacjom kontrole uiszczania opłat drogowych można zorganizować w sposób ograniczający do minimum dochodzenia i procedury administracyjne.

W przypadku przejazdów niespełniających warunków wyłączenia dla rzemieślników można przed rozpoczęciem jazdy zaksięgować i uiścić opłatę drogową w aplikacji Toll Collect lub na witrynie internetowej Toll Collect. Jeśli chodzi o pojazdy zakładów rzemieślniczych, których eksploatacja przeważnie nie spełnia warunków wyłączenia dla rzemieślników, w celu wygodnego uiszczania opłaty drogowej zaleca się montaż urządzenia pokładowego Toll Collect lub operatora European Electronic Toll Service (dostawcy EETS).

Firma Toll Collect udostępnia dla wszystkich pojazdów powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony urządzenia pokładowe (Windshield lub do montażu w kieszeni DIN). Montaż urządzeń pokładowych odbywa się w warsztacie partnera serwisowego. Firmy powinny jak najszybciej uzgodnić termin montażu u jednego z 1300 partnerów serwisowych.

Więcej informacji znajduje się również na stronie Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!