Przedłużenie ważności zaświadczeń ADR

, 27 marca 2020, 8:40

Polski Rząd odpowiadając na apel organizacji Transport i Logistyka Polska o przystąpienie do umów wielostronnych M324 i M325, sporządzonych na podstawie przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), przystąpił do pierwszej z tych umów.

– Udało się nam rozwiązać problemy przedsiębiorców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych, ich kierowców, doradców ADR oraz zabezpieczyć dostawy tlenu i innych gazów używanych m.in. w respiratorach. Sprawne działanie transportu nie tylko zapewnia pełne półki w sklepach, ale także pozwala ratować życie. Dziękujemy Ministrowi Andrzej Adamczyk, który szybko odpowiedział konkretnym działaniem na nasz apel – mówi Maciej Wroński, Prezes TLP.

Przypomnijmy, że dzięki Umowie M324 zaświadczenia ADR kierowców oraz świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, których utrata ważności nastąpiłaby w okresie pandemii COVID19 podlegają automatycznemu przedłużeniu do 30 listopada 2020 r.

W odniesieniu do umowy M325 Minister Andrzej Adamczyk zadeklarował, że oddziały Transportowego Dozoru Technicznego będą bez opóźnień dokonywać czynności dozorowe w celu wydania świadectw dopuszczenia, o których mowa w tej umowie. Tym samym polski Rząd zabezpieczy ciągłość wydawania dokumentów dla cystern i innych urządzeń.

Tekst umowy:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/UmowaWielostronnaM32426.03.2020-sig.pdf

Dziennik Urzędowy zawierający listę państw, które przystąpiły do umowy (postanowienia umowy obowiązują tylko na terenie PL i państw wskazanych w Dzienniku):

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/DziennikUrzedowypoz.15-sig.pdf

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!