Nowe narzędzia do optymalizacji operacji firmy

13 kwietnia 2015, 16:11

Firma Trimble Transport & Logistics wprowadza dwa nowe produkty: Ekran podglądu bieżącej sytuacji (Realtime Status Board) oraz Portal monitorujący efektywność pracy kierowców (Driver Performance Portal).

Pierwszy z nich przedstawia w sposób graficzny istotne dla transportu wskaźniki efektywności. Zapewnia dyspozytorom i kadrze zarządzającej natychmiastowy dostęp do bieżących danych operacyjnych firmy, umożliwiając zarządzanie i wprowadzanie zmian w odpowiednim czasie.

Z kolei portal monitorujący pracę kierowców oferuje przejrzyste informacje na temat ich efektywności. Prezentowana punktacja daje bezpośredni obraz stylu jazdy zatrudnionych w firmie kierowców. Informacje te umożliwiają im poprawę efektywności samodzielnie lub w trakcie ukierunkowanych szkoleń.

– „Czytelna wizualizacja informacji na podstawie obiektywnych pomiarów dokonywanych w czasie rzeczywistym daje naszym klientom możliwość dalszej optymalizacji operacji transportowych” – mówi Michel van Maercke, dyrektor generalny firmy Trimble Transport & Logistics w regionie EMEA.

Ekran podglądu bieżącej sytuacji przedstawia w sposób graficzny kluczowe wskaźniki efektywności, które są istotne dla firmy transportowej. Prezentuje je w czasie rzeczywistym i w bardzo przejrzysty sposób oraz natychmiast sygnalizuje wszelkie odstępstwa. Podgląd bieżącej sytuacji jest możliwy z centralnego ekranu lub projekcji na ścianie. Indywidualny dostęp do tego narzędzia umożliwia również komputer lub tablet.

– „Stały napływ informacji, które dyspozytorzy i dyrektorzy muszą każdego dnia przetwarzać, może utrudnić ogólną kontrolę. Ekran podglądu bieżącej sytuacji wyraźnie sygnalizuje problemy wymagające natychmiastowej reakcji, takie jak zbyt długi czas załadunku lub rozładunku czy oczekiwania. Pozwala je ograniczyć, a także uniknąć zbędnych kosztów lub problemów z klientami” – dodaje Van Maercke.

Portal monitorujący efektywność pracy kierowców to internetowa platforma analityczna, która wyświetla informacje o efektywności kierowców w oparciu o różne kryteria oceny. Analizowane czynniki dotyczą głównie stylu jazdy i obejmują między innymi dane na temat sposobu hamowania, korzystania z tempomatu, czasu jazdy wybiegiem, wykorzystywania biegu jałowego i przekraczania dopuszczalnej prędkości. Kryteria oceny można w bardzo łatwy sposób dostosować do indywidualnych oczekiwań klienta, a także poszerzyć o inne wpływające na efektywność pracy kierowców, takie jak mandaty czy uszkodzenia.

Poszczególni kierowcy otrzymują łączną punktację oraz punktację w każdej kategorii uwzględnionej w Portalu. Uwzględnia się także rodzaj realizowanego transportu. Portal monitorujący efektywność pracy kierowców prezentuje również historię punktacji kierowców w każdej ocenianej kategorii z ostatnich sześciu miesięcy.

Każdy kierowca otrzymuje w określonych odstępach czasu plik w formacie PDF zawierający informacje na temat efektywności pracy. Dokument ten nie tylko prezentuje dane za wybrany okres, lecz także sygnalizuje możliwości poprawy wyników w poszczególnych kategoriach. Natomiast kadra zarządzająca firmy ma dostęp do punktacji na ekranie efektywności pracy kierowców.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!