Lutowe szkolenia w Autos

17 lutego 2021, 15:38

Szkolenia oferowane przez Autos to kompendium wiedzy dla mechaników pojazdów ciężarowych. Na liście kilkudziesięciu kursów poruszana jest tematyka, zarówno układów pneumatycznych, elektrycznych, jak i ogólna diagnostyka pojazdów.

Kursy są opracowywane we współpracy z czołowymi dostawcami rozwiązań dla branży automotive takimi jak: Bosch, Haldex, Knorr-Bremse czy też Wabco.

Nowością w ofercie Autos są szkolenia przeprowadzane w formie on-line, dzięki temu można poszerzyć swoją wiedzę nie wychodząc z domu lub warsztatu

Lista najbliższych szkoleń:

  •  Dia­gno­sty­ka w prak­ty­ce z wy­ko­rzy­sta­niem te­ste­ra z ro­dzi­ny KTS i oscy­lo­sko­pu – 17 – 18.02 (Szkolenie On-Line!)
  • Pneu­ma­tycz­ne sys­te­my ste­ro­wa­ne elek­tro­nicz­nie – przy­cze­py/na­cze­py (TEBS) KNORR-BREM­SE – 23-24.02
  • Układ oczysz­cza­nia spa­lin no­wo­cze­snych sil­ni­ków die­sla – 23-24.02
  • Dia­gno­sty­ka po­jaz­dów cię­ża­ro­wych z wy­ko­rzy­sta­niem KTS TRUCK – 26.02

 

Z pełną ofertą szkoleniową Autos można zapoznać się na stronie: https://autos.com.pl/pl/szkolenia

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!