Menu

Lista artykułów Tag - Akumulatory

Nowy akumulator w ofercie Jenox Akumulatory

Firma Jenox Akumulatory poszerzyła swoją ofertę produktów o nowy akumulator dedykowany dla pojazdów ciężarowych i specjalistycznych. Jenox AGM Truck to  nowy akumulator kwasowo-ołowiowy o zwiększonej odporności na głębokie wyładowania, który znajdzie swoje zastosowanie jako akumulator rozruchowy, ale i jako mały magazyn energii w pojazdach.

Nie ładujesz, nie jedziesz

Dłu­gie tra­sy, krót­kie po­sto­je, co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie ta­kie jak go­to­wa­nie czy ładowa­nie sprzętów elek­tro­nicz­nych. Tak wy­glą­da co­dzien­ność pra­cy w sa­mo­cho­dach cię­ża­ro­wych. Ta­ki tryb po­wo­du­je du­że ob­cią­że­nie aku­mu­la­to­rów i spra­wia, że szybciej się zu­ży­wa­ją. Nikt na pewno nie chciałby nie­po­żą­da­nej awa­rii z po­wo­du niespodziewanej awarii akumulatora. Moż­na prze­dłu­żyć czas użytkowanie akumulatora jed­nak, żeby to zrobić trzeba odpowiednio […]

Nie żyje Jacek Bąk – założyciel firmy AUTOPART SA

Zmarł Jacek Bąk, założyciel i właściciel przedsiębiorstwa AUTOPART, zajmującego się produkcją akumulatorów. Miał 71 lat.

Daimler Truck nabywa udziały Manz celem współpracy nad akumulatorami

Daimler Truck AG poprzez podwyższenie kapitału przejmie około dziesięciu procent udziałów w niemieckiej firmie Manz AG, specjalizującej się w zaawansowanej technice budowy maszyn. Dodatkowo obie firmy podpisały umowę kooperacyjną o strategicznym partnerstwie, którego pierwszym etapem będzie budowa pilotażowej linii do produkcji litowo-jonowych ogniw akumulatorowych i montażu akumulatorów w zakładzie Daimler Truck w Mannheim.

Volvo Trucks otwiera fabrykę akumulatorów w Belgii

Volvo Trucks otwiera swój pierwszy zakład montażu akumulatorów. Fabryka ta, zlokalizowana w Gandawie (Belgia), będzie dostarczała gotowe do montażu akumulatory do w pełni elektrycznych samochodów ciężarowych Volvo.