Menu

Lista artykułów Tag - Al ko

Amortyzatory AL-KO – nowość w ofercie dystrybutora

Ofer­ta sie­ci Au­tos po­więk­szy­ła się o amor­ty­za­to­ry za­wie­sze­nia fir­my AL-KO prze­zna­czo­ne do na­czep, przy­czep i sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych wszyst­kich ma­rek. Obec­nie ofer­ta obej­mu­je 26 re­fe­ren­cji.

Wielka promocja AL-KO

Firma TransComfort Sp. z o.o. jedyny przedstawiciel firmy AL- KO na Polskę od 12 lipca 2010 roku rozpoczęła wielką promocję produktów. Obejmuje ona amortyzatory AL-KO dla osi SAF i SCANIA różnych referencji do wyczerpania zapasów (więcej informacji w załączniku). Na chwilę obecną firma AL- KO posiada 450 referencji do zastosowania w branży pojazdów użytkowych i […]

Akcja promocyjna AL-KO w TransComforcie

Firma TransComfort Sp. z o.o. jako wyłączny przedstawiciel marki AL-KO na Polskę zaprasza do wzięcia udziału w specjalnej akcji promocyjnej na amortyzatowy w/w marki, która rozpocznie się 16 lutego 2009. Promocja obejmuje amortyzatory AL-KO o nr 9162 dla osi SAF nr referencyjny 2,376,0026,00. Każdy klient kupujący 5 sztuk w/w amortyzatora otrzymuje 6-tą sztukę gratis. Firma […]