Menu

Lista artykułów Tag - Beltoll

Białoruskie e-myto zwiększa zasięg

1 listopada zasięg białoruskiego systemu elektronicznego poboru opłat drogowych zwiększył się o ponad 300 km dróg. Do sieci BelToll włączono między innymi dwie drogi prowadzące do granicy z Polską. Całkowita długość dróg objętych systemem na Białorusi wynosi już ponad 1 500 km.

Droższe opłaty za przejazd na Białorusi

Od 1 października 2014 wzrastają stawki za korzystanie z białoruskich płatnych dróg. W przypadku pojazdów 4-osiowych sięgną one 0,145 euro za kilometr. Zgodnie z dekretem nr. 32 Ministerstwa Transportu i Komunikacji z 10 września 2014, stawki opłat są następujące: 2-osiowe pojazdy samochodowe o DMC powyżej 3,5 tony: 0,09 euro/km, 3-osiowe pojazdy samochodowe o DMC powyżej […]

Nowe odcinki dróg objęte BelTollem

1 sierpnia 2014, białoruska sieć płatnych dróg zostanie rozszerzona o dodatkowe 256 km. Drugi etap rozszerzenia systemu BelToll obejmie odcinki dróg M-5 Mińsk-Gomel(Homel), M-6 Mińsk-Grodno, M-7 Mińsk-granica z Litwą oraz P-1 Mińsk-Dzierżyńsk. Tym samym  łączna długość sieci dróg płatnych w Republice Białorusi wyniesie 1 189 km. Poniższe odcinki dróg zostaną włączone do sieci dróg płatnych z dniem […]

Rozszerzenie systemu BelToll od stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 sieć dróg płatnych na Białorusi zostanie rozszerzona o 118 km. Drugi etap projektu wdrożenia systemu ETC obejmie odcinek drogi M4 Mińsk-Mohylew od 74 do 192 km. Łączna długość sieci dróg płatnych na Białorusi wyniesie 933 km. Wraz z budową 11 dodatkowych bramownic, w drugim etapie rozszerzenia systemu BelToll uruchomione zostaną 2 […]

Rozszerzenie systemu BelToll

Od 1 stycznia 2014 sieć dróg płatnych na Białorusi zostanie rozszerzona o 118 km. Łączna długość sieci płatnych dróg wyniesie wówczas 933 km. Drugi etap projektu wdrożenia systemu ETC obejmie odcinek drogi M4 Mińsk-Mohylew od 74 do 192 km. – „Pierwsze cztery miesiące od startu systemu BelToll były prawdziwym wyzwaniem, ale dzięki wysiłkowi zespołu operatora […]

System BelToll po pierwszym miesiącu funkcjonowania

W ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania w ramach systemu BelToll zarejestrowano 44 543 użytkowników oraz podpisano łącznie ponad 64 tys. umów. Liczba urządzeń pokładowych OBU wydanych właścicielom firm transportowych i kierowcom przekroczyła 99,5 tys. Narodowy System Poboru Opłat BelToll na terenie Republiki Białorusi rozpoczął komercyjne funkcjonowanie 1 sierpnia 2013r. Zapewnia on przejrzysty proces płatności oraz jest […]