Menu

Lista artykułów Tag - Eta

Rozwój e-commerce zmienia oblicze transportu drogowego

Według danych zawartych w raporcie „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” przygotowanym wraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej już 73% internautów robi zakupy online, co stanowi wzrost o 11% względem roku ubiegłego. Szybki, determinowany przez pandemię wzrost branży e-commerce stanowi wyzwanie dla operatorów logistycznych.

ETA – Transport drogowy w czasie rzeczywistym

Co zrobić, jeśli dostawy odbywają się w ustalonych godzinach bez możliwości ich przesunięcia, a każde opóźnienie skutkuje karami finansowymi i reklamacjami zleceniodawców? W jaki sposób usprawnić przeładunki na trasie, szczególnie w dobie koronawirusa? Odpowiedź to ETA, skrót od angielskiego wyrażenia „Estimated Time of Arrival”.

Mądry Polak przed szkodą

Ciężarówka przewożąca towar, uczestniczy w niewielkiej kolizji drogowej, na skutek której doszło do uszkodzenia kilku opakowań przewożonego towaru. Co w takiej sytuacji robić? Najlepiej jeszcze przed rozładunkiem powołać komisarza awaryjnego, który będzie czekał na pojazd w miejscu rozładunku. Niestety na ogół po takiej niewielkiej kolizji polscy przewoźnicy nie robią nic, licząc na to, że nie […]

Trzy grzechy główne przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) powinno obejmować jak najszerszy zakres odpowiedzialności firmy transportowej, w tym bezwarunkowo tzw. „trzy grzechy główne” – za utratę, za uszkodzenie, za opóźnienie w dostawie. Ponadto za szkody „czysto” finansowe, powstałe w następstwie zagubienia lub niewłaściwego użycia dokumentów (np. dokumentów celnych), niewykonania lub niewłaściwego wykonania poleceń uprawnionego itd. Wyłączenia i […]