Trzy grzechy główne przewoźnika

8 października 2010, 0:00

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) powinno obejmować jak najszerszy zakres odpowiedzialności firmy transportowej, w tym bezwarunkowo tzw. „trzy grzechy główne” – za utratę, za uszkodzenie, za opóźnienie w dostawie. Ponadto za szkody „czysto” finansowe, powstałe w następstwie zagubienia lub niewłaściwego użycia dokumentów (np. dokumentów celnych), niewykonania lub niewłaściwego wykonania poleceń uprawnionego itd.

Wyłączenia i obowiązki

W tym zakresie również godne polecenia jest skorzystanie z porady „wyspecjalizowanego brokera”. Niektóre zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia wyłączenia lub też nałożone obowiązki mogą sprowadzić umowę ubezpieczenia do fikcji.

W mojej praktyce spotkałem się z ubezpieczeniem OCPD, zawartym przez firmę przewozową wykonującą również przewozy chłodniami, natomiast w warunkach umowy ubezpieczenia przewozy chłodniami były wyłączone.

W Polsce utarło się, że przewoźnik powinien mieć w ramach ubezpieczenia OCPD „ubezpieczony rabunek i kradzież zuchwałą”. Brzmi to imponująco, jednak ubezpieczyciele w warunkach zaznaczają, że odszkodowanie należy się, gdy zachodzi odpowiedzialność przewoźnika. Po prostu – jeżeli będzie to zdarzenie, którego przewoźnik nie mógł przewidzieć i któremu nie mógł zapobiec, to będzie on zwolniony z odpowiedzialność za tego rodzaju utratę, a ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Ubezpieczenie OCPD zawarte według europejskich standardów obejmuje ochroną każdy rodzaj utraty towaru, chyba że „sprawcą” okaże się sam przedsiębiorca przewozowy.


Ochrona przed roszczeniami

Przypomnijmy zasadę, że ubezpieczenie OCPD ma chronić przewoźnika przed roszczeniami z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozowej. Odpowiedzialność za samo przewożone mienie jest istotnym, ale nie jedynym czynnikiem odpowiedzialności. W standartowych warunkach ogólnych polskich ubezpieczycieli rzadko przewiduje się zaspokojenie roszczeń (czysto) finansowych, a jeżeli tak, to z reguły za spóźnienie w dostawie ograniczone do wysokości lub podwójnej wysokości przewoźnego. W przypadku opóźnienie dostawy lub innej szkody np. przy rażącym niedbalstwie kierowcy, uprawniony będzie mógł dochodzić odszkodowania często w wysokości kilkadziesiąt tysięcy euro. Warto być ubezpieczonym również na taką ewentualność.

Nie należy jednak zapomnieć, że przewoźnik znacznie częściej jest konfrontowany z roszczeniami niezasadnymi, których odparcie powinno być jednym z podstawowych elementów umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.


Christian Waldendorfer
Broker ubezpieczeniowy i doradca w sprawach ubezpieczeń
Specjalista d/s ubezpieczeń transportowych
Partner: Europa Transport Assekuranz „ETA” Sp. z o.o.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!