Menu

Lista artykułów Tag - Międzynarodowa

Szkolenie z zakresu transportu i spedycji

Firma szkoloeniowa Effect Group zaprasza na szkolenie pt.: „Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym” Adresatami szkolenia są pracownicy średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej działów logistyki, spedytorów i handlowców. Program szkolenia: 1. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000 i INCOTERMS 2010 •         Zastosowanie reguł handlowych (INCOTERMS, RAFT, COMBITERMS) w handlu zagranicznym, w  eksporcie i […]

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Firma Progress Project zaprasza na szkolenie: Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej oraz pracowników odpowiedzialnych za dostawy, eksport lub import towarów, z wykorzystaniem transportu i spedycji. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi właśnie transportu i spedycji. Odpowiednia wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwala zminimalizować ryzyko błędu […]