Szkolenie z zakresu transportu i spedycji

29 kwietnia 2011, 12:26

Firma szkoloeniowa Effect Group zaprasza na szkolenie pt.:

„Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym”

Adresatami szkolenia są pracownicy średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej działów logistyki, spedytorów i handlowców.

Program szkolenia:

1. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000 i INCOTERMS 2010
•         Zastosowanie reguł handlowych (INCOTERMS, RAFT, COMBITERMS) w handlu zagranicznym, w  eksporcie i imporcie,
•         Analiza poszczególnych grup formuł:

      a/ grupa E – EXW
      b/ grupa F – FCA, FAS, FOB
      c/ grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
      d/ grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP

2. Zmiany wprowadzone przez INCOTERMS 2010
•         Nowe formuły: DAT i DAP
•         Likwidacja: DAF, DES, DEQ i DDU
•         Inne zmiany wprowadzone w dotychczasowych formułach
Ubezpieczenia CARGO w INCOTERMS 2010,
•         Reguły handlowe a umowa przewozu i umowa spedycji,
•         Wybrana reguła handlowa a wartość celna towaru

3. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).

4. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym
•         rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS(spedytora)
•         specyfika, różnice, pułapki
•         wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
•         rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
•         rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
•         ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
•         instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
•         praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.

5. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
•         zakres stosowania
•         pojęcie osoby uprawnionej
•         podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
•         relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną
•         reklamacja – jak to robić prawidłowo

6. Ustawa Prawo przewozowe (przewozy krajowe)
•         zakres stosowania
•         pojęcie osoby uprawnionej
•         podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
•         relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną
•         reklamacja – jak to robić prawidłowo

7. Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy:

rozpoczęcie zajęć pierwszego dnia: 10:00 – 16:00
drugi dzień: 9:00 – 15:30

Miejsce:

Warszawa, 16-17.05.2011r

Koszt udziału wynosi:

1250 zł + 23%VAT

Więcej na www.effectgroup.pl
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!