Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

14 marca 2011, 12:46

Firma Progress Project zaprasza na szkolenie:

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej oraz pracowników odpowiedzialnych za dostawy, eksport lub import towarów, z wykorzystaniem transportu i spedycji. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi właśnie transportu i spedycji. Odpowiednia wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwala zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.

Kurs obejmuje 2 dni szkoleniowe – łącznie 16 godzin.

Program szkolenia:

1. Warunki dostaw w kontrakcie handlowym:

• warunki zastosowania warunków dostaw INCOTERMS 2010,
• czym kierować się przy wyborze określonej formuły?
• inne formuły: RAFT, COMBITERMS.
2. Loco, franco, Ab Werk i inne – jak to tłumaczyć?
3. Analiza poszczególnych formuł INCOTERMS 2010 i porównanie z warunkami INCOTERMS 2000:
• obowiązki kupującego i sprzedającego,
• ryzyko kupującego i sprzedającego,
• koszt kupującego i sprzedającego,
• PRZEJŚCIE RYZYKA I KOSZTU w poszczególnych formułach INCOTERMS
4. CIF i CIP – ubezpieczenie CARGO:
• „rodzaje” CARGO – klauzule ładunkowe A, B i C.
5. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS:
• brak informacji o wersji warunków dostaw,
• warunki C, brak uzgodnionego punktu dostawy (jest tylko punkt, do którego opłacono przewóz) i konsekwencje tego faktu,
• EXW i DDP naruszenie domicylu celnego,
• nadużywanie EXW,
• stosowanie FOB, CFR i CIF do kontenerów,
• nieporozumienia z miejscem wykonania dostawy w warunkach CFR, CIF, CPT i CIP,
• szukanie w warunkach dostaw tego, czego tam nie ma np.: warunków przejścia własności, sankcji w przypadku naruszenia warunków umowy, obowiązków spedytora czy przewoźnika itp.
6. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki:
• dokumenty przewozowe i spedycyjne:
• listy przewozowe:
7. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
8. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:
• podział / rodzaje ubezpieczeń:
• specyfika, różnice, pułapki,
• wyjaśnienie pojęć
• rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa,
• rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach,
• instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C,
• praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.
9. Przewozy samochodowe:
• Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR):
• Ustawa Prawo Przewozowe (przewozy krajowe):

Najbliższy termin szkolenia: 7-8.04.2011
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena:

Przy zgłoszeniu do 17.03.2011 – 1240 zł netto
Przy zgłoszeniu po 17.03.2011 – 1440 zł netto

Cena dotyczy jednej osoby.  W cenę wliczony jest udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia.

Więcej na szkolenia.progressproject.pl

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!